Varsle om svært alvorlige hendelser i helsetjenesten

Du som er pasient, bruker eller nærmeste pårørende, har rett til å varsle om dødsfall eller svært alvorlig skade etter hendelser i helsetjenesten.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

Du kan varsle om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, når

  • hendelsen skjedde i helse- og omsorgstjenesten, eller ved at pasient eller bruker skadet en annen
  • hendelsen skjedde uventet
  • hendelsen skjedde etter 1. juli 2019

Alle kriteriene må være oppfylt for å varsle om en svært alvorlig hendelse.

Hvem kan du varsle til?

Varselet om dødsfall eller svært alvorlig skade sendes til

  • Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) og/eller
  • Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten)

Hvis du opplever annen feil eller svikt i helse- og omsorgstjenesten, kan du melde fra til

  • de som har levert helse- og omsorgstjenesten
  • eller Statsforvalteren ved å bruke dette skjemaet

For mer informasjon, se Rett til å klage - Helsenorge. Du kan kontakte pasient- og brukerombudet for å få hjelp og veiledning hvis du er usikker.

Hvordan varsler du?

Du kan varsle om svært alvorlige hendelser i skjemaet under:

Skjema for å varsle om svært alvorlige hendelser

Varslingsskjemaet krever at du har samtykket til full tilgang på Helsenorge. Under «Hvordan vil du bruke Helsenorge?» i personverninnstillingene dine kan du se hvilket samtykke du har gitt, eller endre samtykket.

Kan du ikke varsle via skjemaet?

Hvis du ikke kan varsle via skjema, kan du

  • ringe Helsetilsynet på telefonnummer 21 52 99 00, eller
  • kontakte Ukom på e-post eller se Ukom.no

Behandling av personopplysningene dine

Opplysningene du legger inn i varselskjemaet blir behandlet på en sikker måte og i henhold til personopplysningsloven. Les mer om generelle bruksvilkår og kontaktinformasjon til personvernombud i bruksvilkårene for Helsenorge.

Hva skjer når Helsetilsynet mottar varselet?

Helsetilsynet vil undersøke saken, og vil ta kontakt med deg hvis det er behov for det. Du vil motta brev med informasjon om Helsetilsynets vurdering innen tre uker.

Hva skjer når Ukom mottar varselet?

Ukom vil vurdere å gå inn i saken for å undersøke forhold som kan true pasientsikkerheten. Dersom Ukom trenger flere opplysninger eller starter en undersøkelse, blir du kontaktet.

Nyttige lenker:

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Innholdet er levert av Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn. Varsle om svært alvorlige hendelser i helsetjenesten. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 5. september 2023 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/varsel-om-alvorlige-hendelser-i-helse-og-omsorgstjenesten/

Sist oppdatert tirsdag 5. september 2023