Oksygenbehandling i utlandet

Hvis du har behov for oksygenbehandling under reise og opphold i utlandet, har du rett til å få dekket dette.

Person med oksygentilførsel i trillekoffert

Reise innenfor EU/EØS eller Sveits

​Dersom du skal reise innenfor EU/EØS eller Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket oksygenbehandling etter oppholdslandets lovgivning ved å fremvise Europeisk helsetrygdkort.

Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege. Her må det gå klart fram at du har behov for oksygentilførsel.

Du må selv inngå avtale med en oksygenleverandør.

Reise utenfor EU/EØS

​Du har vanligvis ikke rett til dekning av helseutgifter under midlertidig opphold utenfor EU/EØS, men når det gjelder oksygenbehandling, er det et unntak. Hvis du har vedvarende og regelmessig behov for oksygentilførsel, har du rett til å få dekket dette under reise og opphold i utlandet.

Du må selv inngå avtale med en oksygenleverandør. Du kan ikke søke Helfo om forhåndstilsagn, men du kan søke om å få refundert utgiftene dine i etterkant.

Husk at du selv uansett må fylle ut og signere søknadsskjema, samt legge ved legeerklæring om vedvarende og regelmessig behov for oksygentilførsel.

Fyll ut

og send søknaden til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg – senest innen 6 måneder etter at du har fått behandlingen.

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Slik fyller du ut skjemaet ditt:

  • Fyll ut skjemaet med sort eller mørk blå penn.
  • Bruk skjemaet som forsiden med vedlegg /kvitteringer bak.
  • Fest eventuelle vedlegg/kvitteringer med binders. Ikke bruk lim, tape eller stifter.
  • Kvitteringene må være originale og leselige.
  • Undertegn med navnet ditt.

Eksempel: Line planlegger en ferietur til Japan. Hun har lungesykdommen kols, og trenger derfor oksygen under flyreisen. Line tar kontakt med legen sin i Norge for å få en legeerklæring som bekrefter at hun har et vedvarende behov for oksygen. Line finner en oksygenleverandør og betaler utgiftene til oksygenbehandlingen selv. Når hun kommer tilbake til Norge, sender hun søknadsskjema og legeerklæring til Helfo for å få refundert utgiftene.