Bestilling av Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Du bør ha med deg kortet hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Bilde av et Europeisk helsetrygdkort

Det er viktig at du vet hvilke rettigheter kortet gir. Du bør lese informasjon på denne siden før du bestiller Europeisk helsetrygdkort.

 

Her finner du en oversikt over hvor du kan benytte Europeisk helsetrygdkort.

Hvem har rett til å få Europeisk helsetrygdkort?

Er du medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EØS-land eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort.

Også pensjonister som har flyttet til et annet EØS-land, kan ha rett til Europeisk helsetrygdkort. Les mer om pensjonisters rett til helsetrygdkort her.

Retten til helsetrygdkort gjelder i mange tilfeller også for familiemedlemmer som selv ikke har statsborgerskap i et EU/EØS-land. Familie i denne sammenheng vil si

  • ektefelle
  • barn under 18 år som du har foreldreansvar for
  • forsørgede barn over 18 år og
  • samboere som har eller har hatt felles barn

Britiske statsborgere som bosatte seg i Norge etter 31. desember 2020, har i utgangspunktet ikke lenger rett til Europeisk helsetrygdkort – med mindre unntakene for familiemedlemmer gjelder. 

Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort. Du kan bestille for deg selv og eventuelle barn under 18 år som du har foreldreansvar for.

Statsløse og personer med flyktningstatus kan også ha rett til Europeisk helsetrygdkort.

Britiske statsborgere som har rettighetsdokument S1 fra Norge, vil fremdeles også ha rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Vær oppmerksom på at britiske statsborgere ikke kan bruke helsetrygdkortet i Sveits.

Hvis du er medlem i den norske folketrygden, men ikke har rett til Europeisk helsetrygdkort, kan du likevel ha rett til dekning av helsetjenester under midlertidige opphold i andre EØS-land. Dette kan gjelde deg som er student og har lån i Statens lånekasse, og deg som er utsendt arbeidstaker. Du kan da ha rett til utvidet stønad. I enkelte tilfeller må NAV ta stilling til om du er medlem i folketrygden. Helfo vil da be deg om å kontakte dem.

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet. Ring Veiledning Helsenorge på telefonnummer +47 23 32 70 00. Telefaks fra utlandet: +47 33 34 73 73.

Helsetrygdkortet utstedes for øvrig i mange tilfeller i papirversjon i stedet for plastkort.

Hva gir kortet rett til?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.

Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land. Du kan ikke nødvendigvis forvente å få samme behandling som du ville fått i Norge.

Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker.

Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. Du må selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

Når gjelder ikke kortet?

Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser ut med det formål å få medisinsk behandling.

Kortet er normalt gyldig i tre år, forutsatt at du fortsatt er medlem av folketrygden.

Du har plikt til å melde fra til Helfo om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet. Ta kontakt hvis du er i tvil.

Ved misbruk kan korthaveren holdes ansvarlig for folketrygdens tap.

Du bør ha reiseforsikring i tillegg

Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold.

Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise.

Gjelder kun i EØS-området og i Sveits

Som navnet antyder, kan ikke Europeisk helsetrygdkort benyttes utenfor EØS-området eller Sveits. Det kan heller ikke benyttes på Svalbard.

Her finner du en oversikt over hvor du kan benytte Europeisk helsetrygdkort.

Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits. Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser.

Storbritannia har gått ut av EU, og du vil ikke kunne benytte ditt norske europeiske helsetrygdkort der. Unntak: Hvis oppholdet ditt i Storbritannia startet før 2021, beholder du likevel rettighetene helsetrygdkortet gir, frem til oppholdet avsluttes. 

Hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort

Hvis du opplever at behandlerstedet ikke gjenkjenner eller aksepterer helsetrygdkortet ditt, må du legge ut for undersøkelsen/behandlingen og sørge for å få med deg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført.

Dette gjelder også hvis du har glemt å bruke helsetrygdkortet, eller hvis du har blitt behandlet ved sykehus og/eller hos behandler som ikke er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Les mer om hvilke typer helsehjelp du kan få dekket hvis du har blitt behandlet privat.

Hvis du ikke har med kortet, men får behov for medisinsk helsehjelp under reisen, kan Helfo eventuelt utstede en hasteblankett. Da sender vi hasteblanketten til den behandlingsinstitusjonen du befinner deg på. En hasteblankett er Europeisk helsetrygdkort i papirversjon som gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet.

Har du behov for hasteblankett, må du ta kontakt med Helfo i åpningstiden, som er fra mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30. Hasteblankett kan også utstedes med tilbakevirkende kraft.

Helfo kan nås på følgende måter fra utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73

 

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Søknaden må sendes innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema.

Fyll ut og send inn

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Leveringstid

Det tar opptil ti virkedager fra du bestiller Europeisk helsetrygdkort fra Helfo til det blir levert i din postkasse.

For tiden kan det ta mer enn ti virkedager før du får kortet, dersom du er bosatt utenfor landets grenser.

Slik bestiller du Europeisk helsetrygdkort

Det europeiske helsetrygdkortet kan du bestille på følgende måte:

Kortet blir sendt til adressen du – eller dem du bestiller for – er registrert på i folkeregisteret.

Bestille helsetrygdkort for deg som er unntatt Aa-registeret

Du som står i et arbeidsforhold hvor arbeidsgiver er unntatt fra å registrere deg i arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), kan bestille Europeisk helsetrygdkort ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet:

Send skjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Bestille helsetrygdkort for familiemedlemmer uten norsk personnummer

Har du rettighetsdokument (S1) der familien din (barn/ektefelle) er påført, og disse trenger Europeisk helsetrygdkort fra Norge?

Er du i følgende situasjon:

  • Barn/ektefelle bor i utlandet
  • Barn/ektefelle har ikke norsk ID-nummer (d-nummer/personnummer)
  • Barn/ektefelle er påført ditt rettighetsdokument (S1-skjema), eller har eget S1-skjema

Da må du ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 for å få hjelp til å bestille helsetrygdkortet til barn/ektefelle. Det er ikke mulig å bestille helsetrygdkortet via selvbetjeningsløsningen på Helsenorge for disse personene.

Skal du bestille på vegne av andre?

Logger du deg inn, kan du bestille for barn under 18 år som du har foreldreansvar for. Kortet blir sendt til adressen du – eller dem du bestiller for – er registrert på i folkeregisteret.

Du kan ikke bestille for andre enn disse via den innloggede løsningen, heller ikke for ektefelle, samboer eller ektefelles/samboers særkullsbarn. De som har bank-ID må logge seg inn og bestille selv.

Hvis du ønsker å bestille for noen som ikke kan benytte seg av selvbetjeningsløsningen, for eksempel eldre foreldre, kan du ringe Veiledning Helsenorge på +47 23 32 70 00. Vedkommende må da enten være til stede og bekrefte sin identitet, eller det må foreligge en fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år ved bestilling av Europeisk helsetrygdkort.

Her kan du lese mer om fullmakt og finne fullmaktsskjema.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Maŋimusat ođastuvvon 2023 njukčamánnu 23, duorasdat