Forbered deg til timen hos fastlegen

For å få best mulig utbytte av legetimen, lønner det seg å bruke litt tid på å forberede seg. En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter.

Enkelte utredninger og prøver kan ta tid. Møt opp i god tid om dere har avtalt at du skal gjøre noen undersøkelser i forkant av legetimen.

Noen ganger er det behov for forberedelser til legetimen. Det kan være at du må:

  • La være å spise eller drikke
  • La være å ta medisiner
  • Ta morgenurinprøve

Ta kontakt med legekontoret før timen din for å få råd, dersom du er i tvil.

Mange fastleger tilbyr legetime hvor kommunikasjonen foregår ved bruk av tekst eller video, i tillegg til legetime med fysisk oppmøte. Det er ikke alle problemstillinger som kan løses digitalt. Er du i tvil om hva som passer best for din problemstilling, er det klokt å kontakte fastlegekontoret for råd. 

Bestem på forhånd hva du vil ta opp

Pasienter kan ha flere helseproblemer som de ønsker å ta opp med legen. 

Skriv ned det du vil ta opp med legen på en huskelapp. Start gjerne med det du opplever som det viktigste. Da er det lettere for legen å vurdere om det er en sammenheng mellom problemene. Legen vil også kunne prioritere tiden og vurdere om du må få flere timer.

Vær åpen med fastlegen

Du kan være åpen og ærlig uten at du skal være redd for at informasjon kommer videre. Fastlegen og alle som jobber på legekontoret har taushetsplikt. Informer legen godt, slik at han eller hun kan hjelpe deg på best mulig måte.

Det er greit å få en annen leges vurdering

Du har rett til å bytte fastlege eller å få en annen vurdering hvis det er nødvendig. Fastlegeordningen er ment å bidra til at du og legen din over tid utvikler et godt bekjentskap.

Informer legen om medisinbruk, innleggelse på sykehus eller besøk på legevakt

Gi legen beskjed om endringer i medisinbruk som andre leger har gjort. Fastlegen får ikke automatisk melding om din kontakt med legevakt, om du har vært på sykehus, undersøkelse hos spesialist eller behandling hos klinisk psykolog.

Informer om medisiner du har tatt som ikke er på resept, for eksempel paracetamol eller ibuprofen. Bruker du naturpreparater, bør du også informere fastlegen din om dette.

Du kan velge behandlingssted

Om fastlegen henviser deg til videre utredning eller behandling, har du rett til å velge hvor du skal få dette. På velg ditt behandlingssted kan fastlegen din og du se på ventetider. Dere kan sammen finne det rette behandlingsstedet for deg.

Fastlegen din kan sende henvisningen direkte til ønsket behandlingssted.

Valg av fritt behandlingssted gjelder ikke ved øyeblikkelig hjelp.

Bruk av tolk hos fastlegen

​Du har rett til å få informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår. Har du behov for tolk bør du gi beskjed til legekontoret i god tid. Ved øyeblikkelig hjelp-timer kan telefontolk brukes.

Dekning av reiseutgifter til fastlegen

Du kan ha rett til å få dekket reise til fastlege i din hjemkommune dersom du er for syk til å komme dit på egenhånd. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Ta kontakt med ditt pasientreisekontor på 05515 for mer informasjon om tilrettelagt transport.

Betaling på legekontoret

Mange legekontor har betalingsautomat og foretrekker at man betaler med kort.

Leger kan ikke kreve gebyr for kortbetaling eller SMS-bestilling av time fra pasientene. Du kan også få med en faktura.

Forsinkelser hos legen

Noen ganger kan det oppstå forsinkelser på legekontoret. Det kan være pasienter som er alvorlig syke og som må prioriteres foran andre pasienter. Dette fører til at andre må vente. Likevel er det viktig at du møter til rett tid.

Skulle du selv bli forsinket, er det viktig at du gir beskjed så raskt som mulig. Noen ganger må du regne med at det må settes opp ny time. For å holde ventetiden så lav som mulig, avbestill timer du ikke vil benytte så snart du vet det.

Timen må avbestilles minst 24 timer før konsultasjonen, ellers må du betale for timen.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Forbered deg til timen hos fastlegen. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2024 njukčamánnu 13, gaskavahkku [vižžon 2024 suoidnemánnu 22, vuossárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/fastlegen/om/forbered-deg-til-timen/

Maŋimusat ođastuvvon 2024 njukčamánnu 13, gaskavahkku