Konsultasjon når barnet er 3 måneder

Hva er en 3-månederskontroll?

Når barnet ditt er 3 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. 

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer på 3-månederskontrollen

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde blir målt. Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, blikkontakt, språk og bevegelser. Barnet blir observert og undersøkt uten klær. 

Vaksiner

Forberedelse

Helsestasjonen er opptatt av hvordan du og barnet ditt har det. Om du har noen spørsmål eller noe du ønsker å fortelle, kan du ta dette opp i konsultasjonen. Skriv gjerne ned hva du lurer på.

Du har rett på tolk om du har behov for det.

Begge foreldre oppfordres til å delta.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 3 måneder. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 borgemánnu 28, vuossárga [vižžon 2024 geassemánnu 22, lávvardat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/3-manederskontroll/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 borgemánnu 28, vuossárga