Tipsat ja rávvagat dutnje geas leat váttut maŋŋá covid-19

WHO lea ráhkadan videoid ja gihppagiid main leat tipsat ja rávvagat dutnje geasa leat šaddan váttut maŋŋá covid-19. Dát materiála lea ovttasbargu gaskal veajuiduhttima fágabargiid ja olbmuid geain lea leamaš covid-19. Rávvagiid vuođus leat maŋimustá ođasmahtton dutkamat.

Lossat vuoigŋat

Lea dábálaš vásihit váttisvuođaid vuoigŋamiin maŋŋágo lea buohcan covid-19:in. Sivvan dasa sáhttá leat ahte leat massán givrodaga ja sávrivuođa go ledjet buozas, ja dávda iešalddis. Dán videos oainnát mo lihkadit ja makkár hárjehusat sáhttet leat buori vuoigŋamii.

Tung pust

Jietnaváttisvuođat

Covid-19 sáhttá dagahit váttuid nu go čottabákčasa, gosahaga ja ahte ii leat jietna. Videos dás vuolábealde oaččut buriid rávvagiid jietnaváttisvuođaide.

Stemmeproblemer

Hárjehallan maŋŋá buozalmasvuođa

Hárjehallan lea ávkin máŋgga váddui maid vásihat maŋŋá covid-19. Videos vuolábealde oaččut rávvagiid ja hárjehusaid mat dahket álkibun boahtit johtui.

Trening etter sykdom

Borran, juhkan ja njiellan

Ii leat eahpedábálaš ahte leat váttisvuođat njiellat borramuša ja juhkamuša maŋŋá covid-19. Videos dás vuolábealde leat tipsat ja teknihkat mat sáhttet leat ávkkálaččat go leat váttisvuođat njiellamiin.

Spise, drikke, svelge

Beaivválaš doaimmat

Lea dehálaš doaimmahišgoahtit dađi mielde go veadjigoađát buoret. Dán videos mii čájehat mo don sáhtát dahkat.

Daglige aktiviteter

Konsentrašuvdna ja muitu

Ii leat eahpedábálaš ahte šaddet váttisvuođat muittuin ja konsentrašuvnnain maŋŋá covid-19. Dát gohčoduvvo muhtumin “vuoiŋŋašskoaddun”. Jus vásihat dán, sáhttet doaibmabijut videos dás vuolábealde leat ávkkálaččat.

Konsentrasjon og hukommelse

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Tipsat ja rávvagat dutnje geas leat váttut maŋŋá covid-19. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2021 juovlamánnu 7, maŋŋebárga [vižžon 2024 miessemánnu 27, vuossárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/koronavirus-sami/senfolger-etter-covid-19/videoer-fra-who/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 juovlamánnu 7, maŋŋebárga