Om pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få pengestøtte til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Søk om å få dekket utgifter til en pasientreise eller se status og vedtak på dine søknader.

Váldde oktavuođa Pasientreiserin (Pasieantamátkkit)

05515

Váldde oktavuođa minguin mátkerehketskovi deavdima, mátkegoluid gokčama dahje mátkediŋgoma birra.

Sisdoalu lea almmuhan Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Om pasientreiser. [Interneahtta]. Oslo: Direktoratet for e-helse; ođasmahtton 2020 njukčamánnu 3, maŋŋebárga [vižžon 2023 juovlamánnu 7, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/pasieantamatkkiid-gokcan/om/