Om pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få pengestøtte til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Søk om å få dekket utgifter til en pasientreise eller se status og vedtak på dine søknader.

Váldde oktavuođa Pasientreiserin (Pasieantamátkkit)

05515

Váldde oktavuođa minguin mátkerehketskovi deavdima, mátkegoluid gokčama dahje mátkediŋgoma birra.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Sisdoalu lea almmuhan Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Om pasientreiser. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2020 njukčamánnu 3, maŋŋebárga [vižžon 2024 suoidnemánnu 22, vuossárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/pasieantamatkkiid-gokcan/om/