Klage på en pasientreise

Du har rett til å klage på stønaden du har fått og på reisen du hadde med Pasientreiser. Klagen må sendes innen fire uker etter at du mottok stønad eller gjennomførte en pasientreise.

Digital klage

Du kan sende digital klage hvis du har fått et digitalt vedtak på søknaden din.

For å klage må du logge deg inn og velge vedtaket du skal klage på i søknadsoversikten. Du må åpne vedtaket ditt og lese det før du kan klage.

Under vedtaket ditt, velg «klag på vedtaket». Her kommer det opp tekstfelt hvor du kan klage hvis du allerede har åpnet og lest vedtaket. Du kan skrive klagen direkte i et fritekstfelt, og du kan laste opp dokumentasjon, hvis du trenger det.

Du kan kun klage på én sak i klagen. Skal du klage på flere saker, må du sende inn klage for hvert enkelt sak.

Har klagefristen gått ut i en sak, er det ikke mulig å klage på saken.

Klage per post

Hvis du ønsker å klage på et vedtak fra Pasientreiser, kan du skrive ut et klageskjema. Klageskjemaet må fylles ut og sendes i posten. Klager, klagers verge eller fullmektig, må skrive under på klagen.

Klagen sendes til:

Pasientreiser HF,
Postboks 2533 Kjørbekk,
3702 Skien

Klage på en rekvirert reise 

Dersom du ønsker å klage på en rekvirert reise eller et vedtak på en pasientreise med tilrettelagt transport, må en skriftlig og underskrevet klage rettes til Pasientreiser i ditt lokale helseforetak. Finn oversikt over Pasientreiser i helseforetakene her

Klagebehandling

Hvis Pasientreiser opprettholder sitt vedtak ved en klage, vil klagen automatisk sendes til Statsforvalteren i ditt fylke for endelig behandling. Statsforvalteren er det samme som tidligere het Fylkesmannen.

Når klagen er endelig behandlet, vil du motta svar fra Pasientreiser i ditt lokale helseforetak eller Statsforvalteren.

Hvis du er uenig med Statsforvalterens endelige vedtak, kan du klage til Sivilombudsmannen, som kontrollerer forvaltningen.

Du har rett til å se dokumenter i din sak. Har du spørsmål som gjelder ditt vedtak eller klage, kan du ringe Pasientreiser på 05515.

Váldde oktavuođa Pasientreiserin (Pasieantamátkkit)

05515

Váldde oktavuođa minguin mátkerehketskovi deavdima, mátkegoluid gokčama dahje mátkediŋgoma birra.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Pasieanta- ja geavaheaddjeáittardeaddji (dárogillii)

Áittardeaddji veahkeha du gažaldagaiguin dearvvašvuođabálvalusaid birra, ja addá ráđi ja bagadusa vuoigatvuođaidat birra.

Sisdoalu lea almmuhan Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Klage på en pasientreise. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2021 geassemánnu 11, bearjadat [vižžon 2024 guovvamánnu 24, lávvardat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/pasieantamatkkiid-gokcan/om/klage/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 geassemánnu 11, bearjadat