Om Innboks

I innboksen din får du oversikt over ulike brev og meldinger du har fått fra sykehus, fastlege, eller annet helsepersonell i kommunen. Du kan også se meldinger fra helseundersøkelser og forskning du deltar i, samt kvitteringer på skjema du har sendt.

Brev og meldinger fra sykehus

Når du har fått brev fra sykehus, vil du se dette i innboksen din etter du har logget inn på Helsenorge. Du får varsel om nye brev på SMS eller e-post, slik at du vet når du skal logge inn. 

Hvis du ikke har en bruker på Helsenorge vil du få brev fra sykehuset i din digitale postkasse, for eksempel Digipost. Hvis du ikke har hverken bruker på Helsenorge eller digital postkasse, vil du få brev fra sykehuset hjem i din vanlige postkasse.   

​Time på sykehus i Helse Sør-Øst

Når du åpner innkallingsbrevet i innboks vil du få tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Du finner svar fra sykehuset i innboksen din. 

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Time på sykehus i Helse Vest og Helse Nord

Skal du sende en melding angående en spesifikk time i Helse Vest og Helse Nord, må du først gå til den timen det gjelder i Timeavtaler og starte dialogen der. Etter dialogen er startet vil du finne meldinger fra sykehuset i innboksen din. 

Meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i et område som deltar i utprøving av tjenester på Helsenorge, kan du få og sende meldinger til dem.

Du får varsel om nye meldinger på SMS eller e-post, slik at du vet når du skal logge inn.

Hvordan virker det?

Når du henvender deg til helse- og omsorgstjenestene i din kommune via Helsenorge vil du få svar fra dem i innboksen.

Du kan bare sende meldinger til tjenester du mottar, og som har åpnet for digital kontakt via Helsenorge. Du kan forvente å få svar første virkedag etter at du har sendt en melding.

Meldingene fra deg blir bare lest av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har lov til å se opplysninger om deg.

Les mer om dialog med kommunale hjemmetjenester på Helsenorge

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Innboks. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2022 geassemánnu 2, duorasdat [vižžon 2024 geassemánnu 22, lávvardat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/tjeneste-innboks/om/

Maŋimusat ođastuvvon 2022 geassemánnu 2, duorasdat