Oažžut veahki válljet dikšunsaji

Jus háliidat ráđi ja neavvagiid dikšunbáikki válljema birra, sáhtát oažžut veahkki pasieantaráđđeaddis.

Jus háliidat individuála ráđiid ja bagadallama, de sáhtát bivdit pasieantaráđđeaddiin hupmat. Sáhtát njuolga riŋget sutnje telefovdnanummarii 24 24 05 00.

Telefovdna lea rabas juohke árgabeaivvi gaskkal diibmu 09:00–15:00.

Pasieantaráđđeaddit leat buohccidivššárat geain leat vásáhusat erenoamášdearvvašvuođabálvalusas ja sis lea jávohisgeatnegasvuohta.

Pasieantaráđđeaddit sáhttet addit dieđuid erenoamášdearvvašvuođabálvalusaid fálaldagaid birra:

  • Vuordináiggiid ja dikšunfálaldagaid:
    • almmolaš buohcciviesuin
    • Priváhta dikšunbáikkiin main lea šiehtadus regionála dearvvašvuođaásahusain
    • šiehtadusspesialisttain (psykologa dahje doavtterspesialista)
  • Maid galggat bargatgo galggat molsut buohcciviesu 
  • Du vuoigatvuođat erenoamášdearvvašvuođabálvalusa ektui
  • Dearvvašvuođa ja barggu ortnet

Vállje dikšunsaji siiddus sáhtát buohtastahttit vuordináiggiid ja ollu čađahuvvon iskosat ja divššut leat dahkkon.

Ofelaččas lea čilgehus dasa maid galggat bargatgo galggat válljet ja/dahje molsut dikšunsaji.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Oažžut veahki válljet dikšunsaji. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 miessemánnu 11, duorasdat [vižžon 2024 miessemánnu 26, sotnabeaivi]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/velg-behandlingssted/Oazzut-veahki-valljet-diksunsaji/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 miessemánnu 11, duorasdat