Få hjelp til å velge behandlingssted

Det kan være stor variasjon i ventetider mellom ulike behandlingssteder. Slik kan du få hjelp til å velge det som passer best for deg.

Illustrasjon av folk i helsekø

På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider for undersøkelser og behandlinger. 

veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted.

Bruk av kvalitetsindikatorer ved valg av behandlingssted

Mange pasienter ønsker å vite "hvor de er flinkest" når de skal velge behandlingssted. De nasjonale kvalitetsindikatorene kan gi deg informasjon om kvaliteten på helsetjenestene.

Se alle kvalitetsindikatorer på helsedirektoratet.no

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål, kan du ringe Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00. 

Hvis du ønsker individuelle råd og veiledning, kan du be om å bli satt over til en pasientrådgiver. Du kan også ringe pasientrådgiverne direkte på telefon 24 24 05 00. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har taushetsplikt.

Pasientrådgiverne kan gi informasjon om spesialisthelsetjenestens tilbud:

  • ventetider og behandlingstilbud ved
    • offentlige sykehus
    • private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak 
    • avtalespesialister (psykolog eller legespesialist)
  • ordningen Helse og arbeid
  • hvordan du går frem for å bytte sykehus
  • dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten

Telefonen er åpen alle hverdager klokken 09.00–15.00.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 11. mai 2023