Få hjelp til å velge behandlingssted

Hvis du ønsker råd og veiledning om å velge behandlingssted, kan du få hjelp av en pasientrådgiver.

Du kan ringe pasientrådgiverne på telefon 24 24 05 00. 

Telefonen er åpen alle hverdager klokken 09.00–15.00. 

Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. De har taushetsplikt og kan svare på spørsmål om:

  • behandlingstilbud
  • ventetider
  • bytte av sykehus
  • hvilke rettigheter du har

De kan også gi deg informasjon om ordningen Helse og arbeid.

veiviseren for Velg behandlingssted får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 20. september 2023