Få hjelp til å velge behandlingssted

Det kan være stor variasjon i ventetider mellom ulike behandlingssteder. Slik kan du få hjelp til å velge det som passer best for deg.

Lang kø utenfor sykehus

Helsedirektoratet

På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider og antall utførte undersøkelser og behandlinger. 

veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted.

Har du spørsmål kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. 

Hvis du ønsker individuelle råd og veiledning, kan du be om å bli satt over til en pasientrådgiver. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har taushetsplikt.

Pasientrådgiverne kan gi informasjon om spesialisthelsetjenestens tilbud:

 • Ventetider og behandlingstilbud ved:
  • offentlige sykehus
  • private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak 
  • private behandlingssteder med godkjenning av Helfo 
  • avtalespesialister (psykolog eller legespesialist)
 • Ordningen Helse og arbeid
 • hvordan du går frem for å bytte sykehus
 • dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten

Telefonen er åpen alle hverdager klokken 08:00–15:30.