Hvordan velge prevensjonsmiddel?

Innhold, sikkerhet, kostnad, varighet og bivirkninger er noe du bør tenke på når du vurderer hvilket prevensjonsmiddel som passer best for deg.

Innhold i de ulike prevensjonsmidlene

Prevensjon med gestagen og østrogen

Vanlige p-piller, p-plaster og p-ring inneholder en kombinasjon av hormonene østrogen og gestagen, og kalles derfor kombinasjonspreparater.

Fordelen med østrogen er at du får kontrollerte blødninger hver måned. I tillegg opplever mange som er plaget med menssmerter og mye blødninger, at disse plagene blir mindre når de har brukt kombinasjonspreparater en stund.

Ulempen med å bruke prevensjon med østrogen er at du har en liten økning i risiko for farlige bivirkninger som blodpropp, hjerneslag og hjerteinfarkt.

Prevensjon med bare gestagen

Hormonspiral, p-stav, p-sprøyte og p-piller uten østrogen (kalles også gestagenpiller og minipiller) inneholder hormonet gestagen. Med disse prevensjonsmidlene er det ingen risiko for farlige bivirkninger som blodpropp, hjerneslag eller hjerteinfarkt, men de gir ofte blødningsforstyrrelser som bivirkning.

Hormonfri prevensjon

Kobberspiral og kondom inneholder ikke hormoner, og kan derfor være alternativ for deg som ikke kan eller ikke ønsker å bruke hormonelle prevensjonsmidler. Kondom beskytter i tillegg mot seksuelt overførbare infeksjoner.

Beskyttelse

Alle prevensjonsmidler gir god beskyttelse mot graviditet, men feil bruk kan bidra til å redusere beskyttelsen. For eksempel kan det være vanskelig å huske å ta p-pillen på samme tidspunkt hver dag. Dette kan øke risikoen for å bli gravid.

Langtidsprevensjon som spiral og p-stav gir best beskyttelse mot graviditet.

Kondom har størst risiko for brukerfeil og dermed også minst beskyttelse mot graviditet.

Kostnad og resept

Hvis du er under 22 år får du økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral.

Spiral og p-stav koster mest, men kan brukes over flere år. Totalt sett blir disse derfor de rimeligste alternativene.

Alle hormonelle prevensjonsmidler krever at du har resept for å kjøpe dem. Resepten kan skrives av lege, helsesykepleier eller jordmor.

Blødningskontroll

Vanlige p-piller, p-plaster og p-ring inneholder en kombinasjon av hormonene østrogen og gestagen. Disse gir god blødningskontroll. Dersom du ønsker å kontrollere eller utsette menstruasjonen, kan du bruke kombinasjonspreparater som disse.

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger

Alle hormonelle prevensjonsmidler kan gi bivirkninger. Mange opplever bivirkninger hodepine, kvalme, kviser, redusert sexlyst, ømme bryster og humørsvingninger.

Blødningsforstyrrelser

Hormonspiral, p-stav, p-sprøyte, minipille og gestagenpille inneholder hormonet gestagen. Disse prevensjonsmidlene gir ofte blødningsforstyrrelser. Blødningsforstyrrelser kan innebære småblødninger, endret menstruasjon og uteblitt menstruasjon.

Blodpropp

En sjelden, men alvorlig bivirkning av kombinasjonsprepater er blodpropp. Hvis du har forhøyet risiko for blodpropp, bør du ikke bruke hormonell prevensjon som inneholder østrogen. Dette gjelder også om du har andre sykdommer som kan forverres av østrogen, som for eksempel noen former for migrene.

Det er viktig å være klar over hva som kan gi deg økt risiko for å få blodpropp, hvilke symptomer du skal være på vakt overfor og hva du bør gjøre hvis du opplever slike symptomer.

I hvilke situasjoner er det økt risiko for blodpropp?

 • Det første året du bruker et hormonelt kombinasjonspreparat (også hvis du starter opp igjen etter en pause på 4 uker eller mer).
 • Dersom du er overvektig, det vil si at en kroppsmasseindeks, KMI, over 30.
 • Dersom du er eldre enn 35 år.
 • Dersom du har et nært familiemedlem som har hatt blodpropp i relativt ung alder (for eksempel under 50 år).
 • Dersom du har født i løpet av de siste ukene.

Dersom du røyker og er eldre enn 35 år, bør du slutte å røyke eller bruke et prevensjonsmiddel uten østrogen.

Varighet

 • Hormonspiral varer i tre-åtte år. 
 • Kobberspiral varer i fem år.
 • P-stav varer i tre år.
 • P-sprøyte må settes hver tredje måned.
 • P-ring må skiftes hver måned.
 • P-plaster må skiftes hver uke.
 • P-piller må tas hver dag.

Spiral og p-stav kan erstattes av en ny når den gamle fjernes, dersom du ønsker å fortsette med prevensjonsmiddelet.

Video om familieplanlegging

Olafiaklinikken

Senter for rådgiving, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner ved Oslo universitetssykehus.

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet. Hos Sex og samfunn kan du som er under 25 år få veiledning, resept på prevensjon og teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner.

Ung.no

Offentlig informasjonskanal for ungdom.

Prevensjonsguiden på flere språk

Oversikt over alle prevensjonsmidler, tilgjengelig på norsk, engelsk, urdu, polsk, somali, arabisk og tigrinja.

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Hvordan velge prevensjonsmiddel?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 1. august 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sex-og-samliv/prevensjon/hvordan-velge-prevensjonsmiddel/

Sist oppdatert tirsdag 1. august 2023