Hvordan velge prevensjonsmiddel?

Innhold, sikkerhet, kostnad, varighet og bivirkninger er noe du bør tenke på når du skal vurdere hvilket prevensjonsmiddel som passer best for deg.

Sex, samleie og prevensjon

Innhold i de ulike prevensjonsmidlene

Prevensjon med gestagen og østrogen

Vanlige p-piller, p-plaster og p-ring inneholder en kombinasjon av hormonene østrogen og gestagen og kalles derfor kombinasjonspreparater.

Fordelen med østrogen er at du får kontrollerte blødninger hver måned. I tillegg opplever mange som er plaget med menssmerter og mye blødninger, at disse plagene blir mindre når de har brukt kombinasjonspreparater en stund.

Ulempen med å bruke prevensjon med østrogen er at du har en liten økning i risiko for farlige bivirkninger som blodpropp, hjerneslag og hjerteinfarkt.

Prevensjon med bare gestagen

Hormonspiral, p-stav, p-sprøyte, minipille og gestagenpille inneholder hormonet gestagen. Med disse prevensjonsmidlene er det ingen risiko for farlige bivirkninger som blodpropp, hjerneslag eller hjerteinfarkt, men de gir ofte blødningsforstyrrelser som bivirkning.

Hormonfri prevensjon

Kobberspiral og kondom inneholder ikke hormoner, og kan derfor være alternativ for deg som ikke kan eller ikke ønsker å bruke hormonelle prevensjonsmidler. Kondom beskytter i tillegg mot seksuelt overførbare infeksjoner.

Sikkerhet

Alle prevensjonsmidler gir god beskyttelse mot graviditet, men feil bruk kan bidra til å redusere sikkerheten. For eksempel kan det være vanskelig å huske å ta p-pillen på samme tidspunkt hver dag. Dette kan øke risikoen for å bli gravid.

Langtidsprevensjon som spiral og p-stav gir best beskyttelse mot graviditet.

Kondom har høyest risiko for brukerfeil og dermed også lavest sikkerhet.

Kostnad og resept

Hvis du er mellom 16 og 22 år får du økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav, hormonspiral eller kobberspiral.

Spiral og p-stav koster mest å kjøpe, men kan brukes over flere år. Totalt sett blir disse derfor de rimeligste alternativene.

Alle hormonelle prevensjonsmidler krever at du har resept for å kjøpe dem. Resepten kan skrives av lege, helsesykepleier eller jordmor.

Blødningskontroll

Vanlige p-piller, p-plaster og p-ring inneholder en kombinasjon av hormonene østrogen og gestagen. Disse gir god blødningskontroll. Dersom du ønsker å kontrollere eller utsette menstruasjonen kan du bruke kombinasjonspreparater som disse.

Bivirkninger

Blodpropp

En sjelden, alvorlig bivirkning av kombinasjonsprepater er blodpropp. Hvis du har forhøyet risiko for blodpropp bør du ikke bruke hormonell prevensjon som inneholder østrogen. Dette gjelder også om du har andre sykdommer som kan forverres av østrogen, som for eksempel noen former for migrene.

Det er viktig at du er klar over hva som kan gi deg en økt risiko for å få blodpropp, hvilke tegn og symptomer du skal være på vakt overfor og hva du bør gjøre.

I hvilke situasjoner er risikoen for blodpropp økt?

 • Det første året du bruker et hormonelt kombinasjonspreparat (også hvis du starter opp igjen etter en pause på 4 uker eller mer).
 • Dersom du er overvektig (kroppsmasseindeks, KMI, over 30 kg/m2).
 • Dersom du er eldre enn 35 år.
 • Dersom du har et nært familiemedlem som har hatt blodpropp i relativt ung alder (f.eks. under 50 år).
 • Dersom du har født i løpet av de siste ukene.

Dersom du røyker og er eldre enn 35 år, anbefales det på det sterkeste at du slutter å røyke eller at du bruker en annen prevensjonsmetode enn et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel.

Blødningsforstyrrelser

Hormonspiral, p-stav, p-sprøyte, minipille og gestagenpille inneholder hormonet gestagen. Disse prevensjonsmidlene gir ofte blødningsforstyrrelser. Blødningsforstyrrelser kan innebære småblødninger, endret menstruasjon og uteblitt menstruasjon.

Varighet

 • Hormonspiral varer i fem-seks år. Hormonspiralen Jaydess varer i tre år. 
 • Kobberspiral varer i fem år.
 • P-stav varer i tre år.
 • P-sprøyte må settes hver tredje måned.
 • P-ring må skiftes hver måned.
 • P-plaster må skiftes hver uke.
 • P-piller må tas hver dag.

Spiral og p-stav kan erstattes av en ny når den gamle fjernes, dersom du ønsker å fortsette med prevensjonsmiddelet.

Video om familieplanlegging

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet. Hos Sex og samfunn kan du som er under 25 år blant annet få veiledning og resept på prevensjon og teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner.

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Legemiddelverket

Sist oppdatert tirsdag 21. september 2021