P-sprøyte

P-sprøyten settes hver 12. uke og er et sikkert og enkelt prevensjonsmiddel.

Samtale om prevensjon

Hva er p-sprøyte?

P-sprøyte er en sprøyte som settes i overarm eller rumpemuskel hver 12. uke. P-sprøyten inneholder kjønnshormonet gestagen, som hemmer eggløsningen.

P-sprøyten som er tilgjengelig i Norge heter Depo-Provera.

Bivirkninger

Uregelmessig menstruasjon er ofte en bivirkning de første månedene. Etter hvert forsvinner gjerne menstruasjonen helt. Hvis du bruker p-sprøyte over en lengre periode er det større sjanse for at menstruasjonen forsvinner.

Risiko ved bruk av p-sprøyte

Dersom du er i risikogruppen for hjerte-karsykdom kan det være best å velge andre prevensjonsmidler som inneholder gestagen, for eksempel hormonspiral.

Ta umiddelbart kontakt med lege eller sykehus dersom du får noen av symptomene nevnt under:

  • Smerte eller hevelse i ett ben eller én arm. Dette kan være tegn på blodpropp i en av årene i ben eller arm (dyp venetrombose).
  • Plutselige pustevansker og kraftige smerter i brystet. Dette kan være tegn på blodpropp i lungene (lungeemboli).
  • Vansker med å løfte, smile eller prate. Dette kan være tegn på hjerneslag.

Kan ta tid å bli gravid

Hvis du har brukt p-sprøyte over lengre tid kan det ta tid for deg å bli gravid. Årsaken til dette er at effekten av p-sprøyten kan vare etter at du slutter å bruke den. Det kan derfor ta tid før eggløsningen kommer i gang igjen. Som regel tar det rundt et halvt år før eggløsningen kommer i gang igjen etter at du slutter med p-sprøyte.

Sex og samfunn

Senter for ung seksualitet. Hos Sex og samfunn kan du som er under 25 år, mellom anna få rettleiing og resept på prevensjon og teste deg for seksuelt overførte infeksjonar.

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Legemiddelverket

Sist oppdatert onsdag 22. september 2021