P-sprøyte

P-sprøyten settes hver 12. uke og er et sikkert og enkelt prevensjonsmiddel.

Samtale om prevensjon

Hva er p-sprøyte?

P-sprøyte er en sprøyte som settes i overarm eller rumpemuskel hver 12. uke. P-sprøyten inneholder kjønnshormonet gestagen, som hemmer eggløsningen.

P-sprøyten som er tilgjengelig i Norge heter Depo-Provera.

Bivirkninger

Uregelmessig menstruasjon er ofte en bivirkning de første månedene. Etter hvert forsvinner gjerne menstruasjonen helt. Hvis du bruker p-sprøyte over en lengre periode er det større sjanse for at menstruasjonen forsvinner.

Risiko ved bruk av p-sprøyte

Dersom du er i risikogruppen for hjerte-karsykdom kan det være best å velge andre prevensjonsmidler som inneholder gestagen, for eksempel hormonspiral.

Ta umiddelbart kontakt med lege eller sykehus dersom du får noen av symptomene nevnt under:

  • Smerte eller hevelse i ett ben eller én arm. Dette kan være tegn på blodpropp i en av årene i ben eller arm (dyp venetrombose).
  • Plutselige pustevansker og kraftige smerter i brystet. Dette kan være tegn på blodpropp i lungene (lungeemboli).
  • Vansker med å løfte, smile eller prate. Dette kan være tegn på hjerneslag.

Kan ta tid å bli gravid

Hvis du har brukt p-sprøyte over lengre tid kan det ta tid for deg å bli gravid. Årsaken til dette er at effekten av p-sprøyten kan vare etter at du slutter å bruke den. Det kan derfor ta tid før eggløsningen kommer i gang igjen. Som regel tar det rundt et halvt år før eggløsningen kommer i gang igjen etter at du slutter med p-sprøyte.