Legemidler ved røykeslutt

Legemidler gjør det lettere å slutte med snus og røyk. Du kan bruke nikotinlegemidler uten resept eller snakke med fastlegen om medisin på resept.

Kunde får veiledning i legemidler for røykeslutt på apoteket.

Nikotinlegemidler og Champix (vareniklin) kan hjelpe deg til å slutte å røyke. Legemidlene er beregnet for røykeslutt, men noen studier har vist at de også kan gjøre det lettere å slutte med snus.

Medisiner til røykeslutt blir ikke gitt på blå resept. Du må betale for legemidlene selv. 

Legemidler på resept

​Du og legen din må vurdere om reseptpliktige legemidler til røykeslutt kan passe for deg. Det er viktig at du får god oppfølging av legen din ved bruk av disse. Tablettene har grundig dokumentert effekt. De inneholder ikke nikotin. Du får ikke dekket utgiftene på blå resept.

Champix (varenikli​​n)

Virkestoffet i Champix virker direkte på bindingsstedene for nikotin i hjernen og demper røyksuget. Behandlingen varer i 12 uker og bør begynne omtrent en uke før røykeslutt. De vanligste bivirkningene er kvalme og unormale drømmer, som er ufarlige, men ubehagelige bivirkninger. Ved bivirkninger kan det hjelpe å redusere dosen. Diskuter dette med din fastlege. 

Du kan lese mer om dette medikamentet i Felleskatalogen​.

Nikotinlegemidler uten resept

Nikotinlegemidler reduserer abstinensplagene dine ved å tilføre kroppen nikotin. Du kan konsentrere deg om å bryte innlærte vaner forbundet med det å røyke eller snuse. Alle nikotinlegemidlene selges uten resept, og er tilgjengelige både på apotek og i dagligvarehandelen i Norge.

Det finnes ulike former for nikotinlegemidler:

  • tyggegummi
  • plaster
  • inhalator 
  • sugetabletter
  • munnspray
  • munnpulver i porsjonsposer

Du kan kombinere ulike produkter, for eksempel bruke en kombinasjon av plaster og et hurtigvirkende produkt som tyggegummi, sugetabletter, inhalator eller munnspray/munnpulver.

Plasteret vil gi deg et jevnt nikotinnivå gjennom dagen, mens nikotintyggisen, eller andre former for hurtigvirkende nikotinprodukt, kan tas når du kjenner at det oppstår akutte røyksug.

Du kan snakke med legen din eller spørre på apoteket for å få hjelp til å velge riktige nikotinlegemidler og for å få veiledning om dose og hvordan de skal brukes. Det er få bivirkninger knyttet til bruk av nikotinlegemidlene, og mange kan unngås med riktig bruk.

Slutte å snuse med legemidler

​Nikotinlegemidler og det reseptbelagte legemiddelet Champix er godkjent for røykeslutt. Eventuell bruk for snusslutt bør diskuteres med legen din.

Dosering og bruk av nikotinlegemidler

De fleste nikotinlegemidlene finnes med forskjellige smaker og med ulik mengde nikotin. Merkene heter Nicotinell, Nicorette og Zonnic. Det er viktig at legemidlene brukes riktig. Du finner informasjon om bruk i pakningsvedlegget. Spør på apoteket hvis du ønsker veiledning.

For å få en god effekt av nikotinlegemidlene bør du passe på å ha høy nok dosering og å bruke legemid​lene i lang nok tid. Generelt bør den som er sterkt avhengig velge preparat med høyt nikotininnhold. Den vanligste feilen er å bruke for svak dosering og i en for kort periode. Dette øker risikoen for tilbakefall. Produsentene anbefaler bruk i minst tre måneder, og ikke mer enn 6–12 måneder. Dersom du har behov for å bruke nikotinlegemidler over lang tid, diskuter bruken med legen din. 

Du kan velge å trappe gradvis ned på inntaket utover i slutteperioden for å gjøre overgangen til en nikotinfri tilværelse lettere. Dette er trygge legemidler. Å begynne å røyke igjen gir risiko for å utvikle sykdommer som hjerteinfarkt, slag, kols eller kreft.​

Ikke alle bør bruke nikotinlegemidler

Gravide bør helst unngå nikotin.

Snakk med legen din om hjelp til røykeslutt. Dersom det er veldig vanskelig for deg å slutte, vil legen din veie risikoen ved bruk av nikotinlegemidler opp mot risikoen ved å fortsette å røyke.

Personer med hjerte- og karsykdom kan bruke nikotinlegemidler, men dette må følges nøye opp av en lege.

Apotekene kan selge reseptfrie nikotinlegemidler til personer under 18 år. Ved kjøp av legemidlene utenom apotek er det imidlertid en aldersgrense på 18 år.

Helsegevinster etter røykeslutt

Se hva som skjer i kroppen din når du kutter røyken.

Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning   

Legemidler til røykeslutt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 8-2010. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2010.   

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Legemidler ved røykeslutt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. mars 2022 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/snus-og-roykeslutt/hjelpemidler-ved-roykeslutt/

Sist oppdatert mandag 7. mars 2022