Legemidler ved røykeslutt

Legemidler gjør det lettere å slutte med snus og røyk. Du kan bruke nikotinlegemidler uten resept eller snakke med fastlegen om medisiner på resept.

Kunde får veiledning i legemidler for røykeslutt på apoteket.

Nikotinlegemidler og Champix (Vareniklin) kan hjelpe deg til å slutte å røyke (Zyban (bupropion) er ikke lenger tilgjengelig i Norge). Legemidlene er beregnet for røykeslutt, men noen studier har vist at de også kan gjøre det lettere å slutte med snus.

Medisiner til røykeslutt gis ikke på blå resept og må betales av pasienten selv. 

Noen velger å bruke elektroniske sigaretter for røykeslutt. Vi mangler fortsatt forskning på hvor effektive e-sigarettene er som hjelpemiddel.

Legemidler med resept

​Du og legen din må vurdere om reseptpliktige legemidler til røykeslutt kan passe for deg. Det er viktig at du får god oppfølging av legen din ved bruk av disse. Tablettene har grundig dokumentert effekt. De inneholder ikke nikotin. Du får ikke dekket utgiftene på blå resept.

Champix (varenikli​​n)

Champix virker direkte på nikotinmottakerne i hjernen. Dette demper røyksuget og blokkerer samtidig nytelsen nikotinavhengige opplever ved røyking. Behandlingen varer i 12 uker og bør begynne omtrent en uke før røykeslutt. De vanligste bivirkningene er kvalme og unormale drømmer, som er ufarlige, men ubehagelige bivirkninger.

Du kan lese mer om disse medikamentene ved å søke dem opp i Felleskatalogen​.

Nikotinlegemidler uten resept

Nikotinlegemidler reduserer abstinensplagene dine ved å tilføre kroppen nikotin. Du kan konsentrere deg om å bryte innlærte vaner forbundet med det å røyke eller snuse. Alle nikotinlegemidlene selges uten resept, og er tilgjengelige både på apotek og i dagligvarehandelen i Norge.

Det finnes ulike former for nikotinpreparater:

  • tyggegummi
  • plaster
  • inhalator (gir deg noe å ha mellom fingrene)
  • sugetabletter
  • munnspray
  • munnpulver

Du kan kombinere ulike preparater, for eksempel bruke både røykeplaster og tyggegummi. Plasteret vil gi deg et jevnt nikotinnivå gjennom dagen, mens nikotintyggisen kan tas når du kjenner at det oppstår akutte røyksug.​

Du kan kontakte apoteket eller snakke med legen din for å få hjelp til å velge riktige preparater og for veiledning om hvordan de skal brukes. Det er få bivirkninger knyttet til bruk av nikotinlegemidlene, og mange kan unngås med riktig bruk.

Pilotprosjekt i Vestre Viken - gratis legemidler til røykeslutt

Helsedirektoratet betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røyker daglig. Tilbudet gis i regi av kommunale frisklivssentraler og er et treårig pilotprosjekt som startet høsten 2020.
 
Tilbudet gjelder kun til deg som oppholder deg i disse kommunene: Asker, Bærum, Drammen, Flesberg (kontakt Kongsberg), Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker (kontakt Modum) og Ål.
 
Ta kontakt med din kommunes frisklivssentral for mer informasjon (PDF).

Dosering og bruk av nikotinlegemidler

De fleste nikotinlegemidlene finnes i forskjellige smaker og med ulik mengde nikotin. Merkene heter Nicotinell, Nicorette og Zonnic. Det er viktig at legemidlene brukes riktig. Du finner informasjon om bruk i pakningsvedlegget.

For å få en god effekt av nikotinlegemidlene bør du passe på å ha høy nok dosering og å bruke legemid​lene i lang nok tid. Generelt gjelder at den som er sterkt avhengig bør velge preparat med høyt nikotininnhold. Den vanligste feilen er å bruke for svak dosering og i en for kort periode. Dette øker risikoen for tilbakefall. Produsentene anbefaler bruk i minst tre måneder, og ikke mer enn 6–12 måneder.

Du kan velge å trappe gradvis ned på inntaket utover i slutteperioden for å gjøre overgangen til en nikotinfri tilværelse lettere. Det er viktig å huske på at dette er trygge legemidler, mens det å begynne å røyke igjen gir risiko for å utvikle sykdommer som hjerteinfarkt, slag, kols eller kreft.​

Ikke alle bør bruke nikotinlegemidler

Gravide bør helst unngå nikotin.

Snakk med legen din om hjelp til røykeslutt. Dersom det er veldig vanskelig for deg å slutte, vil legen din veie risikoen ved bruk av nikotinprepa​rater opp mot risikoen ved å fortsette å røyke.

Personer med hjerte- og karsykdom kan bruke nikotinlegemidler, men dette må følges nøye opp av en lege.

Apotekene kan selge reseptfrie nikotinlegemidler til personer under 18 år. Ved kjøp av legemidlene utenom apotek er det imidlertid en aldersgrense på 18 år.

Slutte å snuse med legemidler

​Nikotinlegemidler og de reseptbelagte legemidlene er beregnet for røykeslutt. Det ser likevel ut til at medisinene også kan være til hjelp for dem som ønsker å slutte med snus.

Legemidlene kan dempe suget etter snus i den første tiden etter at du har sluttet. Behandling med Champix ser ut til å være mest effektiv. Det er fortsatt ikke forsket nok på om legemidlene gjør det lettere å bli varig snusfri.