Om sykdom og kritisk informasjon

Ved å sjekke at all kritisk informasjon er registrert og legge til egne opplysninger, kan du bidra til å gjøre kjernejournalen din bedre.

Legg inn egen sykdomshistorikk

Du kan selv legge inn sykdommer eller helsetilstander som du har eller har hatt, og som du ønsker helsepersonell skal vite om når du mottar behandling.

Snakk med legen din først dersom du er i tvil om du skal legge inn en sykdom du har hatt eller ikke.

Har du ikke mulighet til å logge inn og gjøre egne registreringer?

Da kan du bruke papirskjema for registrering av sykdomshistorikk (pdf).

Sjekk om det mangler kritisk informasjon

Kritisk informasjon i kjernejournal er opplysninger om deg som det er viktig at helsepersonell kjenner til. Disse helseopplysningene kan påvirke valg av undersøkelse, behandling og oppfølging.

Du kan ikke legge til kritisk informasjon selv. Registreringen av kritisk informasjon vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling.

Ta kontakt med fastlegen din hvis du mener det mangler kritisk informasjon om deg.

Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene som er registrert på deg, er tilgjengelige for helsepersonell gjennom din kjernejournal.

Kjernejournalen sikrer at helsepersonell kan slå opp og se de viktigste opplysningene om deg som pasient – uavhengig av om de jobber som fastlege, på legevakten eller på sykehus. Dette kan bidra til å sikre at du får rask og riktig helsehjelp, særlig i en akuttsituasjon.

Her kan du lese mer om kjernejournal og hva den brukes til

Leter du etter blodtypen din?

Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om sykdom og kritisk informasjon. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 19. desember 2022 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom-og-kritisk-info/om/

Sist oppdatert mandag 19. desember 2022