Klamydia

Klamydia er en seksuelt overførbar sykdom. Ubehandlet klamydia kan hos et fåtall kvinner gi redusert fruktbarhet. Bruk av kondom, test og behandling er viktig for å bekjempe sykdommen.

Skal du ha sex, kan du bli smittet av klamydia dersom du ikke bruker kondom.

Oppsummering

Klamydia er en infeksjon i kjønnsorganene som er forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis. Infeksjonen kan være i urinrør, livmor og eggledere hos kvinner, og i urinrør og bitestikkel hos menn. 

Du kan bli smittet av klamydia, eller smitte andre, når du har sex uten kondom. 

Statistisk sett vil én av ti som har sex med en smittet person få infeksjonen. Sykdommen er mest utbredt hos unge under 25 år. Til enhver tid har rundt én av tjue i denne aldersgruppen klamydia.

Barn kan bli smittet av mor under fødselen. Dette gir spedbarnet økt risiko for øyeinfeksjon 5-12 dager etter fødsel eller lungebetennelse 1-3 måneder etter fødsel.

Symptombilde

Klamydia vil i 60-80 prosent av tilfellene ikke gi noen merkbare symptomer. Dersom du skulle få plager, vil du merke disse rundt 5-14 dager etter smittetidspunktet.

Symptomer på klamydia hos jenter:

  • utflod fra skjeden
  • småblødninger mellom menstruasjonene 
  • smerter ved vannlating
  • smerter i nedre del av magen 

Symptomer på klamydia hos gutter:

  • utflod fra penis
  • hyppig vannlating
  • brenning og kløe rundt genitaliene
  • svie ved vannlating

Smerter, ubehag, blødning eller sekresjon fra endetarmen kan også forekomme.

Komplikasjoner ved klamydia

Hos et fåtall kvinner som ikke får behandling, kan klamydia føre til bekkeninfeksjon. En slik infeksjon kan gi helt eller delvis tette eggledere. Dette innebærer at kvinnen kan få problemer med å bli gravid. Risikoen for at du blir gravid utenfor livmoren er også større.

Hos menn kan ubehandlet klamydia føre til betennelse i sædlederne eller i selve testiklene. Smertefull hevelse i pungen er symptom på infeksjon. Noen får også feber og nedsatt allmenntilstand. Langtidskonsekvenser for ubehandlet klamydia hos menn er ikke dokumentert.

Risikofaktorer og forebygging

Kondom vil beskytte mot klamydia hvis det blir brukt riktig.

Smitteoppsporing er også et viktig forebyggende tiltak. Har du testet positivt på klamydia, bør dine seksualpartnere de siste månedene også bli testet for sykdommen. Dette kan skje ved at du oppgir navn på dine partnere, og at legen/helsestasjonen inviterer disse til undersøkelse.

Du blir ikke oppgitt som mulig smittekilde. Slike opplysninger om deg er taushetsbelagt helseinformasjon. Du kan også selv oppfordre din(e) partner(e) til å la seg undersøke.

Personer under 25 år anbefales å teste seg for klamydia etter hvert partnerskifte.

Utredning og diagnose

Klamydia kan påvises ved å ta urinprøve fra menn og pinneprøve fra skjeden hos kvinner. Ved anal klamydia tas pinneprøve fra endetarmen. Dersom du har symptomer, anbefales legeundersøkelse for å utelukke andre årsaker til plagene. Pasienten kan ellers instrueres til å ta prøven selv. Urinprøve bør bestå av de første 15-20 ml av urinen.

Når bør du teste deg?

Hvis du har symptomer på klamydia, eller hvis du har hatt ubeskyttet sex med en person som har fått påvist klamydia, anbefaler Folkehelseinstituttet å ta en klamydiatest. For deg som er under 25 år er det også anbefalt å ta en test ved hvert partnerskifte, graviditet og abort. I de nevnte tilfellene skal klamydiatesten være gratis.

Du kan teste deg for klamydia på helsestasjon, studenthelsetjeneste eller fastlege. 

Les mer om testing for kjønnssykdommer

Behandling

Klamydia behandles med antibiotika. Det er viktig at du ikke har ubeskyttet sex før du har fullført behandlingen.