Kirurgi som kreftbehandling

Kirurgi, også kalt operasjon, er en viktig behandlingsmetode for å kurere kreft. Over halvparten av kreftpasientene blir operert.

Kvinne i sykeseng

Illustrasjon: Istockphoto

​Kirurgisk behandling innebærer at kreftsvulsten fjernes ved operasjon. Dersom kreftsvulsten er avgrenset og ikke har spredd seg, kan den fjernes i sin helhet om forholdene ligger til rette for det. Når den ikke er avgrenset, tilbys pasientene en kombinasjonsbehandling.

Kombinasjonsbehandling innebærer at cellegift og/eller strålebehandling gis først, for å redusere svulstens størrelse før operasjonen. I noen tilfeller gis cellegift og/eller strålebehandling i etterkant, for å minske risikoen for at sykdommen kommer tilbake.

Før kreftoperasjonen

I forbindelse med en operasjon vil du i mange tilfeller få narkose. Det vil si at du sover under inngrepet.

Du får snakke med narkoselege før operasjonen. I den forbindelse er det viktig at du gir legen opplysninger om for eksempel medisiner du bruker, om du har hatt narkose før eller har opplevd komplikasjoner i forbindelse med det. Du får også informasjon om hvilke forberedelser du skal gjøre.

Kvelden før operasjonen dusjer du og eventuelt klippes (barberes) i operasjonsfeltet. Du vil få en plan for hvordan du skal faste hvis det er aktuelt. Faste vil si at du enten kan spise et lite måltid før inngrepet, eller skal holde deg helt uten mat og drikke til operasjonen er over. De ulike inngrepene har ulike forberedelser.

Etter kreftoperasjonen

Dersom du skal ha et kortvarig inngrep, som for eksempel undersøkelse av urinveiene, endetarmen eller gynekologisk undersøkelse, vil du komme tilbake til rommet ditt i løpet av kort tid. Ved større inngrep får du ligge en stund på intensiv/postoperativ avdeling.

Når du våkner kan du være tilkoblet forskjellig utstyr, alt etter hvilket inngrep du har vært gjennom. Det kan for eksempel være at du har intravenøs væsketilførsel, oksygentilførsel osv. Dette er spesielt viktig å tenke på dersom barn skal komme på besøk etter operasjon. Da bør barnet informeres på forhånd om dette. 

Det er viktig at du melder fra til personalet dersom du opplever å ha smerter etter operasjonen. Kroppen bør ikke utsettes for ekstra stress etter inngrepet på grunn av smerter, så det er viktig at du sier ifra før smertene blir for ille.

Du vil kanskje bli overrasket over hvor fort de vil ha deg i aktivitet igjen etter operasjonen. Grunnen til dette er at faren for blodpropp og lungebetennelse øker når man ligger passiv i sengen over lengre tid. 

Det er viktig at du er aktiv, gjør pusteøvelser, og forsøker å spise/drikke. Det kan være godt å bare slappe av etter operasjonen, men lett fysisk aktivitet vil være med på å bidra til at du kommer deg raskere. Noen har behov for opptrening og rehabilitering​ etter en operasjon.

Det er ikke uvanlig med en psykisk reaksjon etter en operasjon. En slik "nedtur" kommer gjerne tre til fem dager etter inngrepet. Vi kan ikke forklare hvorfor dette skjer, men det kan være greit å være forberedt, i tilfelle du opplever en slik reaksjon.

Blodforgiftning (sepsis) er en alvorlig infeksjon der pasienter kan bli svært syke. Kreftpasienter er blant dem som er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, spesielt når de får cellegiftbehandling.

Les mer hos Kreftforeningen om