Angst

Angst kan være en naturlig reaksjon på fare og gjøre deg forberedt på en utfordring eller en trussel. Blir angsten langvarig, bør du søke hjelp.