Angst

Angst kan være en naturlig reaksjon på fare og gjøre deg forberedt på en utfordring eller en trussel. Blir angsten langvarig, bør du søke hjelp.

Mental helse

116 123

Mental helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

Angstringen Norge

Stiftelse med mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp.