Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden din.

Depresjon i ulike livsfaser

Mental helse

116 123

Mental helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

Norsk forening for kognitiv terapi

Oversikt over tilbud innen psykisk helse.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

22 49 19 22

Hverdager kl. 10:00 - 15:00

Tirsdag kl. 10:00 - 19:00

Rådgivningstelefon for pårørende.