Deprimert eller trist?

I perioder av livet er det vanlig å føle seg nedstemt og trist. Men hvis dette varer over lengre tid, er det viktig å snakke om det med noen som kan hjelpe.

Bilde av en mann som får trøst av en kvinne

Lurer du på om du er deprimert, kan det være greit å starte med to spørsmål som gjelder humør og interesser:   

 • Har du de siste par ukene kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?
 • Har du de siste par ukene ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?

Er svaret ja, vil et tredje spørsmål være om du ønsker hjelp for disse problemene.

Kjennetegn på depresjon

 • Svekket konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Redusert selvfølelse og selvtillit
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Negative og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Initiativløshet og beslutningsvegring
 • Tanker og planer om selvmord
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert eller økt appetitt
 • Nedsatt seksuell interesse
 • Angst, rastløshet og uro
 • Irritabilitet og temperamentsutbrudd

Kilde: kognitiv.no (Norsk forening for kognitiv terapi)