Aldring og depresjon

Depresjon er den hyppigste psykiske lidelsen hos eldre. Den kan behandles slik at du fortsatt kan ha et godt og innholdsrikt liv. Det er også mulig å gjøre endringer i livet for å forebygge depresjon, det vil si gjøre valg som gir år til livet, og liv til årene.

Eldre mann som sitter på en benk i parken

Oppsummering

Har du den siste tiden følt deg vedvarende nedfor, mistet interesse, energi, eller glede ved å gjøre ting du vanligvis liker å gjøre?

Mange ulike hendelser kan føre til tristhet og manglende energi og interesse, som tap av en nær pårørende eller tap av krefter i forbindelse med fysisk sykdom. Vanligvis dreier det seg om naturlige reaksjoner på alvorlige livshendelser, men det kan også hende at du har en depresjon.

Hvis du eller dine nærmeste er bekymret for at du er deprimert eller står i fare for å bli det, bør du oppsøke din fastlege for å bli nærmere undersøkt.

Her får du hjelp

Fastlegen kan hjelpe deg og eventuelt henvise videre til en psykolog eller psykiater. Du kan også bli henvist til et distriktspsykiatrisk senter eller alderspsykiatrisk avdeling om du trenger spesialisert hjelp.

Psykisk helsearbeid i kommunene kan også hjelpe. Undersøk nettsidene til din kommune eller snakk med fastlegen din.

Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (fra utlandet 0047 91 116 123), hvis du trenger noen å snakke med. De holder åpent døgnet rundt.

Hos Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse finner du anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon hos eldre.

Forebygging av depresjon hos eldre

Det er flere faktorer som kan øke risikoen for depresjon, for eksempel:

 • Ensomhet
 • Tap av en nærstående person
 • Funksjonsnedsettelse i forbindelse med sykdom
 • En passiv og lite meningsfull hverdag
 • Dårlig søvn

Om du har slik økt risiko kan du ha nytte av forebyggende tiltak.

Sosial samhandling og gode møteplasser i lokalsamfunnet har en positiv effekt på den psykiske helsen. Ikke minst er regelmessig fysisk aktivitet godt for helsa. Ved å være fysisk aktiv kan du styrke skjelett og muskulatur og forebygge fall. Fysisk aktivitet gir også bedre søvn og gir mer energi og glede i hverdagen.

Tips til hvordan du kan holde deg sosial og fysisk aktiv

 • Gå en halvtimes frisk tur tre til fem ganger i uken.

 • Ta deg en tur til ditt lokale eldresenter. De tilbyr informasjon, aktivitet, fellesskap og engasjement.

 • Finnes det organisert fysisk trening der du bor? Trening i grupper kan ofte være lettere å følge opp enn om du skal trene alene.

 • Engasjer deg i frivillig arbeid og organisasjonsliv.

 • Delta på kurs og arrangementer for å opprettholde eller skape nye nettverk.

 • Husk at noe fysisk aktivitet er bedre enn ingen fysisk aktivitet. Selv et lavt nivå av trim kan redusere blodtrykk og gi bedre fysisk form.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert mandag 7. oktober 2019