Utviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser er en fellesbetegnelse som brukes om tilstander som fører til forsinket eller hemmet utvikling hos barn.

NevSom

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har kompetanseansvar for  søvnsykdommene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom og for nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander.

Få hjelp hos Adferdssenteret

Atferdssenteret bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får relevant hjelp som er basert på forskning. Hjelpen kan gi gode resultater og er individuelt tilpasset.

Ressursside om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser

Ressursside med fokus på ADHD, men også andre nevroutviklingsforstyrrelser, som autisme og Tourettes syndrom. Du finner informasjon både for fagfolk og brukere.