Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd.

Bilde av gutt som sitter i fanget til bestefar og smiler

Det er vanligst at tics starter i 5–7 års alder.

Symptomer og forløp

Tourettes syndrom kjennetegnes av tilbakevendende tics. Det betyr at du får ufrivillige bevegelser og lyder som kommer og går i perioder. Eksempler på vanlige tics er blunking, hodebevegelser eller harking/kremting.

For å få diagnosen Tourettes syndrom kreves det at ticsene kommer til syne før 18 års alder. Du skal ha minst to motoriske og ett vokalt tics, men disse trenger ikke opptre samtidig. Symptomene skal ha opptrådt daglig eller nesten daglig i minst 12 måneder og uten opphold i mer enn 2 måneder. Basert på disse kriteriene får cirka 1 prosent av barn og unge og 0,5 prosent av voksne diagnosen.

Forbigående tics er imidlertid ikke uvanlig og slike kan sees hos opptil 15-20 prosent av alle barn.

Forløp og hvordan tilstanden arter seg

Tourette syndrom arter seg forskjellig fra person til person. Det er vanligst at tics starter i 5–7 års alder, men tics kan også starte tidligere eller senere enn dette.

Tics i ansiktet kommer ofte før andre tics. Motoriske tics kommer ofte før vokale tics. Det er vanlig at tics er på sitt mest intense når du er 10–12 år gammel. De fleste er mindre plaget av sine tics når de blir voksne.

Tics kommer ofte i serier og det er vanlig at mengden og typen tics varierer over tid, slik at det enkelte dager eller perioder er mer tics enn andre. Mengden tics kan øke både under stress og under hvile, og kan avta ved konsentrasjon om oppgaver, som for eksempel hvis du spiller et instrument.

Tilleggsvansker ved Tourettes syndrom

De fleste med Tourettes syndrom har tilleggsvansker. Bare 10 prosent av de som har Tourettes syndrom har ingen tilleggsvansker. Hos mange er det tilleggsvanskene som gir de største utfordringene.

De vanligste tilleggsvanskene er ADHD og tvangshandlinger/tvangstanker (OCD: obsessiv compulsiv disorder). Spesifikke lærevansker, plutselige raseriutbrudd, søvnvansker, angst og depresjon kan også sees hos en del.

Årsaker

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand. Det betyr at tics skyldes at nervesystemet ditt fungerer annerledes enn hos andre. Familie- og tvillingstudier har vist at det ofte er flere i samme familie som har tics. Det synes å være ulike kombinasjoner av forskjellige gener og miljøfaktorer som kan gi tilstanden.

Behandling

Lette tics krever vanligvis ingen behandling. Informasjon og kunnskap om tilstanden er nyttig for personer som selv har Tourettes syndrom og for de pårørende. Dersom tilleggsproblemene er de mest plagsomme, bør disse behandles først.

All behandling av tics er symptomatisk, det vil si at man behandler symptomene og ikke årsaken til at en person har tics. Førstevalg for behandling er tics-kontrollerende trening. Tics-kontrollerende trening er en form for kognitiv adferdsterapi. Andrevalg er ulike medikamenter. «Deep Brain Stimulation» (DBS) er en operasjonsmetode som kan brukes hos noen få utvalgte voksne med alvorlige tics.

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for følgende diagnoser: idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi. 

Innholdet er levert av Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (NevSom)

Sist oppdatert mandag 30. november 2020