Utviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser er en fellesbetegnelse som brukes om tilstander som fører til forsinket eller hemmet utvikling hos barn.

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for disse diagnosene: autisme, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom, narkolepsi og Tourettes syndrom. 

Få hjelp hos Adferdssenteret

Atferdssenteret bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får relevant hjelp som er basert på forskning. Hjelpen kan gi gode resultater og er individuelt tilpasset.