Utviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser er en fellesbetegnelse som brukes om tilstander som medfører forsinket eller hemmet utvikling hos barn.

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for følgende diagnoser: autisme, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom, narkolepsi og Tourettes syndrom. 

ADHD Norge

Frivillig organisasjon for deg som har ADHD og dine pårørende

Norsk Tourette Forening

Kontakt brukerorganisasjonen Norsk Tourette Forening for å få hjelp og støtte.

Få hjelp hos Adferdssenteret

Atferdssenteret bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv.

Fant du det du lette etter?