Rettigheter når du har nedsatt syn

Hvis du er svært svaksynt, eller er blind, har du flere rettigheter.

Graden du har av svaksynthet gir deg ulike rettigheter.

Er du usikker på hvilke rettigheter du har? Snakk med optiker, kommunal ergoterapitjeneste eller synskontakten/ synspedagogen i kommunen eller bydelen du bor i.

Du kan ha rett på:

  • Hjelpemidler og tjenester fra NAV
  • Tjenester fra kommune eller bydel (tt-kort, ledsagerbevis, sjekk hvilke tilbud som finnes i din kommune)
  • Tilpasningskurs gjennom Norges blindeforbund
  • Opplæring gjennom voksenopplæringen eller kommunal helsetjeneste

Rettighetene dine for økonomisk trygghet

Mange av rettighetene dine som blind eller svært svaksynt, finner du i loven om folketrygd. Her er noen av rettighetene du har.

Rettighetene dine for å få gode helse- og omsorgstjenester

Lov om Husbanken

Hvis du er svaksynt kan du trenge hjelp med å skaffe ny bolig eller hjelp til å beholde boligen din. Da kan du søke om startlån eller bostøtte fra Husbanken.

Lov om utdanningsstøtte

Hvis du er svaksynt og har fått innvilget uføretrygd, kan du søke om sletting av gjelden din i Lånekassen. Kontakt Lånekassen for mer informasjon om dette.

Reiser til jobb eller studier

Hvis du har du varige vansker med å komme deg til og fra arbeidsplassen din eller utdanningsstedet ditt med offentlige transport som buss, tog og lignende, kan du søke om arbeids- og utdanningsreiser. 

Ordningen skaffer deg transport med drosje til og fra arbeid eller skole. 

Les mer om arbeids- og utdanningsreiser på nav.no

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rettigheter når du har nedsatt syn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. mars 2024 [hentet torsdag 30. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/nedsatt-syn-rettigheter/

Sist oppdatert mandag 4. mars 2024