Hva er nedsatt syn?

Hvis du tror du ser dårlig kan du ha nedsatt syn. Dette kan ha flere årsaker og konsekvenser.

Tegn på nedsatt syn

Du kan ha nedsatt syn hvis du har vansker med:

 • å lese vanlig tekst
 • å gjenkjenne ansikter
 • å finne frem på ukjente steder
 • å få oversikt over alt som er i et rom
 • å se ved redusert belysning eller for skarpt lys
 • å se detaljer
 • å skille farger
 • overganger fra lys til mørkt og omvendt
 • at du lett snubler eller velter ting på bordet
 • at folk kommer overraskende på deg
 • at du har dobbeltsyn
 • at du opplever synshallusinasjoner

 

Hvis du har noen av disse symptomene, kan det hende du trenger briller:

 • ofte hodepine
 • myser
 • lider av svimmelhet
 • lett mister fokus
 • ser noen bokstaver dårligere
 • sliter med å kjøre i mørket
 • må holde tekst lenger unna deg
 • opplever svie eller smerte i øynene

Det er ikke alltid lett å vite når synet endrer seg. Endringene skjer ofte sakte. Det er ofte andre enn deg selv som først legger merke til at du ser dårligere. Gå til optiker eller øyelege for å få en synsundersøkelse. 

Opplever du plutselig forandring i synet, må du kontakte en optiker, fastlegen din eller legevakt.

Hvordan defineres svaksynthet?

En stor del av befolkningen har dårlig syn. Hvis du kan få korrigert synet med briller eller kontaktlinser hos en optiker, er du ikke svaksynt.

Definisjonen av svaksynt er at du har et skarpsyn på 0,33 eller dårligere selv med briller eller linser. Skarpsyn eller synsskarphet er evnen vår til å oppfatte detaljer. Normalt skarpsyn er definert til å være 1,0 eller høyere. En grei huskeregel er at det en person med skarpsyn på 1,0 ser på 18 meters avstand, må en person med skarpsyn på 0,33 inn på 6 meters avstand for å se.

Hvis du er svaksynt etter denne definisjonen, kan du ha rett på hjelpemidler fra NAV.

Synsforstyrrelser

Synsfeltutfall er også en form for svaksynthet. Ved synsfeltutfall vil deler av synsfeltet ditt være tapt. Det kan likevel oppleves normalt fordi hjernen din kompenserer og fyller inn det den tror mangler. Det finnes flere eksempler på forstyrrelser i synsfeltet som gjør at man er svaksynt.

Syn og førerkort

Hvis du har dårligere synsskarphet enn 0,5 eller mindre synsfelt enn 120 grader, oppfyller du ikke helsekravene for å ha vanlig førerkort. Hvis du ikke klarer å lese et bilskilt på 20 meters avstand, bør du undersøke om du ser godt nok til å kjøre bil.

Årsaker til nedsatt syn

Nesatt syn kan skyldes:

Alder

Når du er over 65 år er det en høyere sannsynlighet for at du får en øyesykdom. 

Hvis du har en øyesykdom, bør du følge øyelegen din sitt råd om hvor ofte du bør få undersøkt øynene dine. Som regel pleier dette å være cirka en gang i året. Hvis du ikke har en øyesykdom, er det anbefalt å undersøke øynene annethvert år hos optiker.

Sykdom eller skade

Det er flere sykdommer og tilstander som kan gjøre deg gi deg nedsatt syn. Nevrologiske skader på grunn av for eksempel hjerneslag eller multippel sklerose og akutte traumer som slag mot øyet eller hodet er eksempler på dette. 

Å få noe på øyet er også en vanlig årsak til å få nedsatt syn.

Arv

Nedsatt syn kan være medfødt. Du kan også ha gener som gjør at du får et synstap tidligere enn andre.

Livsstil og ernæring

Et kosthold der behovet for vitaminer, mineraler og næringsstoffer er dekket kan bidra til at du forebygger utvikling av øyesykdommer og andre livsstilssykdommer. Diabetes type 2 kan være en årsak til nedsatt syn eller blindhet hos voksne. Du bør spise et sunt og variert kosthold for å forebygge dette.

Bruk solbriller for å skjerme øynene dine for skadelige UV-stråler. UV-strålene kan gjøre at du får grå stær og svekkelse av skarpsynet ditt.

Følger av nedsatt syn

Å miste deler av synet ditt kan gjøre at du bruker lengre tid på å bli kjent med nye omgivelser og å se personer rundt deg. Verden blir mindre tilgjengelig og vanskeligere å orientere seg i.

Balansen kan bli utfordrende for mange og du kan skade deg eller ha uhell fordi du ikke ser hindringer.

Å ha nedsatt syn kan oppleves som en psykisk belastning, og det kan føre til isolasjon og at du trekker deg unna daglige aktiviteter og deltakelse i sosiale situasjoner. Du kan altså bli mer passiv.

Synet er komplisert og består av mange deler som må fungere godt sammen. Skarpsyn, synsfelt,  fargesyn, kontrastsyn og synsfremmende funksjoner i og omkring øyet må samarbeide for at du skal se godt.

Synet påvirker praktiske gjøremål i dagliglivet og arbeidslivet, kommunikasjon med andre mennesker og muligheten du har til å tilegne deg informasjon.

Helsedirektoratet (2020). Førerkort – veileder til helsekrav [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (siste faglige endring 15. august 2023, lest 04. mars 2024). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveileder/syn-9-13.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Hva er nedsatt syn?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. mars 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/nedsatt-syn/

Sist oppdatert mandag 4. mars 2024