Overføring til Norge for behandling på sykehus

Hvis du har flyktet fra Ukraina, befinner deg i et av Ukrainas naboland, er alvorlig syk og trenger behandling, kan du eller dine pårørende be om at du får behandling på sykehus i enkelte land i EØS-området.

Dette omfatter flere av EU-landene, Sveits, Lichtenstein og Norge.

Hvorfor blir du overført?

Det kan være ulike grunner til at du skal få behandling i et annet land, for eksempel:

  • Du har familie i dette landet.
  • Landet du oppholder deg i har ikke kapasitet til å gi deg den behandlingen du har behov for.
  • Sykehuset der du er kan også ta initiativ til at du blir flyttet, fordi sykehuset ikke har kapasitet til å gi deg den behandlingen du trenger.

Hvordan bli overført til et annet sykehus

Du eller dine pårørende må snakke med sykehuset der du er. Sykehuset vurderer hva du har behov for og søker om at du blir overført til et annet land.

Søknaden blir sendt til alle land i EØS-området. Hvis du ønsker å bli overført til et bestemt land fordi du har familie der, vil myndighetene forsøke å prioritere at du blir overført dit.

Helsemyndighetene, i det eller de landene som får søknad, bestemmer om de vil tilby deg behandling.

Behandling på sykehus i Norge

Norske myndigheter sørger for at du og eventuelt dine pårørende blir transportert til Norge. Dette skjer med rutefly eller ambulansefly.

Når du kommer til Norge, vil politiet sørge for at du blir registrert som flyktning. Denne registreringen viktig for at du skal få rettigheter i Norge.

Deretter blir du hentet av helsepersonell som følger deg til sykehuset. Enkelte pasienter blir transportert rett til sykehus, og da blir de registrert senere.  

Det norske sykehuset vil få informasjon om deg

Sykehuset du reiser fra vil sørge for at sykehuset i Norge får nødvendig informasjon om deg, din sykdom eller skade og hva slags behandling du har fått. Sykehuset i Norge kan spørre helsemyndighetene om informasjon om deg og din sykdom.

Du kan bli kontaktet av helsemyndighetene eller sykehuset for å gi dem lov til å utlevere informasjonen om deg. Mange pasienter har med seg medisinske journaler, og dette er også veldig nyttig.

Innleggelse på sykehus i Norge er gratis.

Det er ikke sikkert du får tilbud om samme behandling som du ville ha fått i et annet land, men kvaliteten på sykehusbehandling i Norge er svært god, og alle som har behov for behandling får det.

Pårørende, familie og kjæledyr

Dersom du kommer sammen med dine pårørende vil norske myndigheter prioritere at de får bolig i nærheten av sykehuset.

Mange flyktninger har med seg sine kjæledyr, og det gjelder egne rutiner for innføring av dyr (mattilsynet.no).

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Overføring til Norge for behandling på sykehus. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 7. juni 2022 [hentet søndag 21. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/overforing-til-sykehus-i-Norge/

Sist oppdatert tirsdag 7. juni 2022