Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Den første tiden i Norge

Etter at du har kommet til Norge har du rett til helsehjelp hvis du trenger det. Dersom du er gravid, syk, og/eller trenger medisiner, skal du få helsehjelp så tidlig som mulig. Dersom du har opplevd krig, konflikt, tortur, vold, overgrep eller kvinnelig omskjæring, og har plager på grunn av det, har du også rett til helsehjelp.

Tuberkuloseundersøkelse

Når du kommer til Norge må du testes for tuberkulose. Alle som kommer fra land med mye tuberkulose må ta denne testen. Testen bør tas innen to dager, eller senest innen 14 dager etter ankomst.

Vaksiner

Vaksiner for barn og unge

Alle barn og unge opp til 20 år har rett til å få gratis vaksiner mot flere sykdommer.

Barn under 2 år bør få vaksiner så raskt som mulig. Eldre barn og unge bør få vaksiner innen 3 måneder etter ankomst.

Har du spørsmål om vaksiner til barnet ditt, kan du snakke med en sykepleier om dette. Du velger selv om dine barn skal vaksineres.

Informasjon om barnevaksiner i Norge, på 10 språk (fhi.no)

Vaksiner for voksne

Dersom du er voksen og ikke har hatt meslinger eller røde hunder, og ikke er vaksinert mot sykdommene, skal du få tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, senest 1 år etter ankomst. Du velger selv om du vil ta imot tilbudet.

Hvis du ikke er vaksinert mot polio skal du få tilbud om dette innen 1 år etter at du har kommet til Norge. Du velger selv om du vil ta imot tilbudet.

Tilbud om helseundersøkelse tre måneder etter ankomst til Norge

Tre måneder etter at du har kommet til Norge bør du som asylsøker eller flyktning få tilbud om en helseundersøkelse. Det er ofte en sykepleier som undersøker deg.

Hvis du trenger mer helsehjelp vil du få time hos lege. Du har rett til å få tolk på ditt språk om det er behov for det. Tolketjenesten er gratis for deg som pasient.

Her får du helsehjelp

Akutt helsehjelp

Ved ulykker, alvorlig sykdom eller andre alvorlige hendelser der du eller andre trenger akutt helsehjelp skal du kontakte medisinsk nødnummer 113 (ambulanse).

Legehjelp

Som asylsøker eller flyktning har du rett til fastlege. Da kan du gå til samme lege hver gang. Du skal ha tilgang til en lege ved behov selv om du ennå ikke har fått tildelt fastlege. Kommunen kan hjelpe deg å finne en fastlege der du bor.

Du kan få psykisk helsehjelp dersom du har psykiske plager og ønsker hjelp. Du kan blant annet få hjelp hvis du har vært utsatt for tortur, vold eller overgrep, og trenger noen å snakke med om dette. Dette gjelder også dersom du har store problemer med å sove.

Du kan også få hjelp hvis du har et rusproblem. Du kan snakke med lege eller annet helsepersonell om rusbehandling.

Legevakt

Dersom du eller noen i din familie blir syk, og det er på kveldstid eller helg og du ikke kan komme til annen lege, kan du ta kontakt med legevakta. Telefonnummer til legevakta i Norge er 116 117.

Betaling for helsehjelp for voksne

Som voksen må du betale et beløp (egenandel) hos legevakt og lege.
Du skal ikke betale for å bli lagt inn på sykehus.

Du har rett til gratis helsehjelp hvis du har en av disse smittsomme sykdommene (PDF, fhi.no). Hvis du har en av disse sykdommene kan du i noen tilfeller ha rett til å være i Norge til du er ferdig med behandlingen.

Kondomer er gratis og skal være synlige på ankomstsenteret og i mottak. Kvinner mellom 16 og 22 får økonomisk støtte til andre prevensjonsmidler.

Gratis helsehjelp for gravide

Gravide har rett til helsehjelp før, under og etter fødselen. Gravide har rett til oppfølging av lege eller jordmor og rett til å føde på sykehus. Gravide bestemmer selv om de vil ta abort inntil uke 12 i svangerskapet.

For gravide og fødende er all helsehjelp gratis. Fødsel på sykehus er også gratis.

Betaling for tannbehandling

Som voksen må du vanligvis betale for tannbehandling. Om du bor i ankomstsenter eller på transittmottak, kan du få dekket utgiftene til akutt tannbehandling.

Gratis helsehjelp for barn under 16 år

Alle barn under 18 år har full rett til helsehjelp.

Barn under 16 år trenger ikke å betale for lege, psykolog, fysioterapeut, sykehus, eller røntgen.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er gratis. Alle barn har rett til undersøkelse og vaksinasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

For barn er all tannbehandling, utenom tannregulering, gratis til og med det året de fyller 18 år. Den offentlige tannhelsetjenesten kan si hvilke tannleger som behandler barn gratis.

Dine rettigheter i møte med helsetjenesten

Helsepersonell har taushetsplikt

Alt helsepersonell har taushetsplikt om deg og din helse. Det finnes unntak fra taushetsplikten, blant annet hvis du samtykker til å dele helseinformasjon, hvis det er nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp, eller hvis ditt eller andres liv kan være i fare.

Pasientjournal

Du har rett til å se journalen din. Bytter du fastlege kan du be legen sende journalen til den nye legen din, dersom du ønsker det.

Informasjon på et språk du forstår

Du har rett til informasjon om din helse og helsehjelpen du får. Denne informasjonen trenger du for å gi ditt samtykke til helsehjelpen. Informasjonen skal gis på et språk du forstår.

Det er legen eller sykepleieren som skal bestille tolk dersom det er behov for det. Tolken har taushetsplikt. Tolketjenesten er gratis for deg som pasient, bortsett fra i tannhelsetjenesten.

Du har rett til å klage

Dersom du ikke får den helsehjelpen du mener du har rett til, kan du sende en klage til den aktuelle tjenesten. Pasient- og brukerombudet i ditt fylke kan hjelpe deg med klagen.

Helsehjelp for personer med endelig avslag på asylsøknaden

Selv om du har fått endelig avslag på asylsøknaden, har du rett til vurdering i sykehus, øyeblikkelig helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Dersom du er psykisk ustabil kan du ha rett til behandling i psykisk helsevern.

Barn uten lovlig opphold i Norge har rett til helsehjelp hos lege og på sykehus, men de har ikke rett til fastlege.

Dersom du har fått endelig avslag, må du betale for helsehjelp fra lege og for behandling på sykehus, men du må ikke betale før du har fått helsehjelpen. Hvis du heller ikke kan betale etterpå, må helsetjenesten dekke utgiftene.

Som gravid med endelig avslag har du rett til helsehjelp før, under og etter fødselen, til å føde på sykehus og til abort, så lenge du befinner deg i Norge. Du må selv dekke utgiftene til fødsel dersom du har råd til det. Hvis du ikke kan betale, vil helsetjenesten dekke utgiftene.

Les denne artikkelen på andre språk

​Amharisk: በኖርዌይውስጥላሉጥገኝነትፈላጊዎችናስደተኞችየጤናእንክብካቤ (pdf)

Arabisk: الرعاية الصحية لطالبي اللجوء واللاجئين في النرويج (pdf)

Dari: مراقبت صحی برای پناهجویان و مهاجرین در ناروی (pdf)

Farsi/Persisk: مراقبت های بهداشتی برای پناهندگان و مهاجران در نروژ (pdf)

Kurmanji: Xizmetên tenduristî ji bo penaxwaz û penaberan li Norwêcê (pdf)

Sorani: چاودێری تەندروستی بۆ داواکارانی پەنابەری و کۆچبەران لە نەرویج (pdf)

Tigrinja: ክንክን ጥዕና ንኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባን ተዓቆብቲን (pdf)

Tyrkisk: Norveç’te bulunan sığınmacılar ve mülteciler için sağlık hizmeti (pdf)