Helsehjelp til personer uten lovlig opphold

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å få øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.

Voksnes rett til helsetjenester

Personer over 18 år uten lovlig opphold, har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Du må betale for helsehjelpen, men du skal ikke betale på forhånd.

Gravides rett til helsetjenester

Gravide har full rett til helsehjelp under graviditeten, under fødselen og i barseltiden. Gravide har også full rett til abort.

Barns rett til helsetjeneste

Alle barn opp til 18 år har samme rett til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge. Barn uten lovlig opphold har ikke rett til å stå på fastlegeliste.

Rett til smittevernhjelp

Enkelte sykdommer er veldig smittsomme og gir alvorlige følger både for samfunnet og for dem som blir smittet. På lovdata.no finnes en liste over slike allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Om du står i fare for å få en slik sykdom har du rett til smittevernhjelp. Det betyr at du har rett på:

 • vaksinasjon
 • informasjon
 • annen nødvendig forebyggende hjelp

Om du har fått en slik sykdom har du rett til behandling.

Smittevernhjelp er gratis for alle som oppholder seg i Norge.

Ved endelig avslag på asylsøknaden

Selv om du har fått endelig avslag på asylsøknaden, har du rett til:

 • vurdering på sykehus
 • øyeblikkelig helsehjelp
 • helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente

Dersom du har psykiske plager, kan du ha rett til behandling i psykisk helsevern.

Barn uten lovlig opphold i Norge har rett til helsehjelp hos lege og på sykehus, men de har ikke rett til fastlege.

Dersom du har fått endelig avslag på asylsøknaden, må du betale for helsehjelp fra lege og for behandling på sykehus, men du må ikke betale før du har fått helsehjelpen. Hvis du heller ikke kan betale etterpå, må helsetjenesten dekke utgiftene. 

Som gravid med endelig avslag på asylsøknaden har du rett til:

 • helsehjelp før, under og etter fødselen
 • til å føde på sykehus
 • til abort

Dette har du rett til så lenge du befinner deg i Norge.

Du må selv betale for fødselen dersom du har råd til det. Hvis du ikke kan betale, vil helsetjenesten dekke utgiftene.

Helsesenteret for papirløse migranter

Gratis. Drop in. Taushetsplikt.

Du kan komme med alle helsemessige plager og spørsmål, uavhengig av din juridiske status, og så lenge du er i Norge. All helsehjelp er gratis.

Oslo

Åpningstider:

 • Tirsdag: 17:00 – 20:00
 • Torsdag: 11:00 – 15:00

Helsesenteret ligger sentralt i Oslo. Du kan ringe oss for å få en veibeskrivelse.

Telefon: 488 90 560

Nettsted: kirkensbymisjon.no/helsesenteret

Bergen

Drop in hver torsdag kl. 18.00 – 20.30.

Gratis helsehjelp for kvinner:
Drop in annenhver onsdag (partalls-uker) kl. 18.00 – 20.30.

Ring oss for informasjon om adressen vår og tilbudet vårt.

Åpningstider telefon:

 • tirsdag kl. 10.00 – 13.00
 • onsdag kl. 10.00 – 13.00
 • torsdag kl. 18.00 – 20.30
 • fredag kl. 10.00 – 14.00

Telefon: 400 49 094

Nettsted: kirkensbymisjon.no/helsesenteret-bergen/

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Helsehjelp til personer uten lovlig opphold. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 16. november 2022 [hentet torsdag 18. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/helsehjelp-til-personer-uten-lovlig-opphold/

Sist oppdatert onsdag 16. november 2022