Reservasjon og sletting av vaksineopplysninger

For enkelte vaksiner kan du be om at helsepersonell ikke sender dine opplysninger til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Du kan også be om at noen vaksinasjonsopplysninger slettes.

Du kan reservere deg eller slette dine vaksineopplysninger.

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB

Vaksiner du får skal i utgangspunktet registres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Det er flere grunner til at vaksinene registreres:

  • Du kan selv få oversikt over alle vaksiner du har fått, via tjenesten på helsenorge.no
  • Legen din kan få vaksinasjonsstatusen din fra SYSVAK og dermed tilpasse behandling og råd ut fra dette
  • Helsemyndighetene kan holde en samlet oversikt over vaksinasjonsdekningen i samfunnet

Slik kan du reservere deg mot registrering av vaksineopplysninger

Vaksiner som gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, opphentingsprogram tilknyttet dette og ved eventuelle pandemier, skal alltid registreres i SYSVAK. Dette krever ikke samtykke fra deg, og du kan ikke reservere deg mot slik registrering.

Dersom du tar HPV-vaksinen utenom barnevaksinasjonsprogrammet kan du reservere deg mot at vaksinasjonene registreres. For å reservere deg trenger du bare å si nei til registrering i SYSVAK når vaksinen settes.

Når du får andre vaksiner, som for eksempel reisevaksiner og vaksine mot influensa, skal helsepersonell alltid be om ditt samtykke til at vaksinene registreres. Hvis du ikke samtykker, vil ikke vaksinasjonene synes i tjenesten.

Slik ber du om sletting av vaksineopplysninger

Dersom du er 16 år eller eldre, har du rett til å be om at vaksinasjonsopplysninger som du tidligere har samtykket til å få registrert, slettes fra SYSVAK. Dette gjelder ikke for vaksiner som er gitt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, eller i forbindelse med en pandemi.

For å få slettet vaksinasjonsopplysninger må du henvende deg til stedet der du ble vaksinert, eller til et annet vaksinasjonskontor.

Dersom det skulle være problemer med å få slettet oppføringer, kan helsepersonell ta kontakt med Folkehelseinstituttet ved SYSVAK for å få bistand til dette.