Velg behandlingssted: Fra henvisning til behandling

Har du fått henvisning til behandling eller utredning i spesialisthelsetjenesten? Da har du rett til å velge behandlingssted. Slik går du frem.

1

Henvisning

Du trenger henvisning for å bli undersøkt eller få behandling i spesialisthelsetjenesten. Du trenger ikke henvisning i akutte situasjoner.

Det er som regel fastlegen som skriver henvisningen, men det er også andre som kan henvise til utredning og behandling. For eksempel kan psykologer, manuellterapeuter og kiropraktorer henvise til spesialist i sitt fagområde. Optiker kan henvise til øyelege. NAV og fengselshelsetjenesten skriver ofte henvisninger innenfor rus og avhengighet.

Du har rett til å velge hvilket behandlingssted du henvises til.

2

Velg hvor du vil behandles

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted.

Du kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder i Norge. I tjenesten Velg behandlingssted finner du informasjon som kan være viktig for deg når du skal velge behandlingssted. Du kan

Hvis du trenger oppfølging over tid, kan nærhet til behandlingssted og pårørende også ha betydning ved valg av behandlingssted.

Du kan velge forskjellig behandlingssted i ulike trinn av helsehjelpen. Det vil si at vurdering av helsetilstanden din kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og rehabilitering kan mottas ved et tredje. Vær oppmerksom på at enkelte behandlingssteder selv vil utrede pasienter de skal behandle.​ For mer informasjon, se vurdering av henvisning.

Snakk med fastlegen din eller ring Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00 hvis du ønsker veiledning eller råd for valg av behandlingssted.

Det finnes noen unntak​

Du kan ikke bytte behandlingssted for å få en mer spesialisert behandling enn den du har fått tilbud om.

Din helsetilstand kan ha betydning for hva du kan velge. For eksempel kan noen behandlingssteder ikke ta imot pasienter som behandles for flere diagnoser samtidig.

Retten til å velge behandlingssted gjelder ikke når du trenger akutt behandling.​

Du kan i noen tilfeller velge å motta behandling i utlandet.

3

Send henvisning

Fastlegen din sender henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gir deg henvisningen så du selv kan sende den.

Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har rett til å vurdere om du trenger utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Alle offentlige og noen private som har avtale med det offentlige har rett til å vurdere det. Les mer om hvordan du kan finne et behandlingssted som kan vurdere henvisninger.

De offentlige behandlingsstedene og noen private er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger du et behandlingssted som er utenfor din egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan du bli avvist.​

4

Svar på henvisning

Behandlingssted som har mottatt henvisningen din, skal innen 10 dager vurdere om du har rett til utredning og/eller behandling hos spesialist. Du vil motta et brev fra behandlingsstedet med informasjon om du har blitt vurdert til å ha rett til helsehjelp eller ikke.

Rett til helsehjelp

Hvis behandlingsstedet har vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om

  • frist for når helsehjelpen senest skal starte
  • fristen gjelder for oppstart av utredning eller behandling
  • tidspunkt for første oppmøte eller om når behandlingsstedet planlegger å kalle inn til første oppmøte

Hvis du har fått brev om at du har fått rett til nødvendig helsehjelp, kan du velge hvilket som helst behandlingssted i oversikten du finner på Velg behandlingssted.

Bytte av behandlingssted

Du kan bytte behandlingssted mens du står på venteliste. Da kontakter du stedet der du står på venteliste, og ber om at henvisningen blir sendt til det behandlingsstedet du ønsker.

Ikke rett til helsehjelp

Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av en spesialist. Hvis behandlingsstedet mener at du ikke har rett til helsehjelp, vil du få et brev med informasjon om det.

Du kan spørre fastlegen din om det er grunnlag for å be om en ny vurdering ved et annet behandlingssted.

Det kan i noen tilfeller finnes tilbud om utredning og/eller behandling i kommunehelsetjenesten. Du kan undersøke muligheten med din fastlege eller ved å gå inn på kommunens nettside.

Du kan også klage på avslaget om rett til behandling i spesialisthelsetjenesten.

5

Oppstart av utredning eller behandling

Si ifra hvis du ikke kan møte til avtaler. Da slipper du å betale gebyr, og andre kan få plassen.

Hvis du må gjøre forberedelser før undersøkelsen/behandlingen, vil du få informasjon om dette fra behandlingsstedet.

Betaling av behandlingen

Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted med avtale. Les mer om hvilke behandlingsteder du kan velge mellom.

Hvis du velger et privat behandlingssted uten avtale, må du betale kostnadene for undersøkelse og behandling selv. Mer informasjon om egenandeler finner du her.

Reiseutgifter

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du få dekket reiseutgifter i forbindelse med behandlingen, men du betaler en egenandel. Egenandelen varierer etter om stedet du reiser til er innenfor eller utenfor din egen helseregion. For mer informasjon, se dekning av pasientreiser.

Fristbrudd

Hvis behandlingsstedet ikke klarer å overholde fristen, kan Helfo hjelpe deg å finne behandling et annet sted. Les om dine rettigheter ved fristbrudd

Klage

Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, kan du klage. For mer informasjon, se klageordninger.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert søndag 1. januar 2023