Alkoholforgiftning

Drikker du for mye alkohol på kort tid kan det føre til alvorlig forgiftning. Sterkt berusede personer bør legges i sideleie og observeres av helsepersonell. Ring 113 for hjelp til vurdering.

Mann med lys skjorte, olabukse og hvite sko som sover i mageleie på en benk utendørs.

Sterkt berusede personer bør ha tilsyn av helsepersonell.

Artikkelen handler om forgiftning med alkoholholdige drikker som vin, øl og brennevin. Disse drikkevarene inneholder alkoholen etanol.

Har du drukket alkohol med ukjent opphav (smuglersprit) og er bekymret, les om metanol her.

Artikkelen tar ikke for seg helsefarene ved regelmessig inntak av etanol.

Hvor mye alkohol kan jeg drikke før det blir farlig?

Hvor mye alkohol du tåler påvirkes av flere faktorer:

 • hvor mye du drikker
 • hvor fort du drikker
 • hvor mye du veier
 • hvor ofte du drikker alkohol
 • hvordan helsetilstanden din er fra før
 • om du bruker medisiner med sløvende effekt (for eksempel sovemedisiner, antidepressiva og sterke smertestillende)
 • om du spiser mat før eller samtidig som du drikker
 • om du bruker andre rusmidler samtidig (for eksempel GHB, “benzo” og opioider)
 • om du er jente eller gutt (jenter tåler generelt mindre alkohol)

Vennen min er veldig full, bør jeg ringe lege?

Berusede personer må passes på.

 • Er det vanskelig å få kontakt med den som er full, ring 113. De hjelper deg med å vurdere situasjonen og gir råd om førstehjelp.
 • I andre tilfeller kan legevakt (116 117) hjelpe deg med å vurdere om den fulle personen trenger hjelp av lege.

Å kombinere alkohol med sløvende legemidler eller rusmidler øker faren for alvorlige symptomer. Kontakt legevakt (116 117).

Symptomer ved alkoholforgiftning

Alkoholforgiftning kan blant annet føre til:

 • nedsatt oppmerksomhet
 • dårlig vurderingsevne
 • dårlig koordinasjon
 • lengre reaksjonstid
 • kvalme og oppkast
 • sløvhet
 • bevisstløshet
 • nedsatt pusteevne
 • oppkast i luftveiene med fare for kvelning (aspirasjon)
 • død

Hva skjer hos lege eller på sykehus?

Er du så beruset at du trenger tilsyn av lege, er symptomene avgjørende for hvilke undersøkelser eller behandling du trenger.

Ofte er det nok at du blir observert mens du ligger i sideleie, andre ganger kan ytterligere behandling være nødvendig. Det finnes ingen motgift. 

Er du helsepersonell?

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Alkoholforgiftning. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. mai 2023 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/rusmidler/alkoholforgiftning/

Sist oppdatert tirsdag 9. mai 2023