Fødsel utenfor EU/EØS

Hvis du har medlemskap i den norske folketrygden, kan du få dekket utgifter til fødsel i land utenfor EU/EØS. Du får kun dekket utgifter til selve fødselen.

Mor med spedbarn

​​​

Utgifter til svangerskapskontroller, vaksiner og spedbarnskontroller dekkes ikke.

Verken du eller den nyfødte har rett til refusjon for helsetjenester under midlertidig utenlandsopphold utenfor EU/EØS. Du bør tegne en reiseforsikring som dekker helseutgifter for dere begge.

Du må legge ut for utgiftene til fødselen og søke Helfo om refusjon når du kommer hjem.

Send Helfo søknad digitalt

Du kan søke om refusjon for utgifter til fødsel ved å bruke digitalt skjema. Du trenger disse vedleggene:

  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter du har hatt i forbindelse med fødselen
  • kopi av helsekort for gravide eller annen dokumentasjon fra norsk helsepersonell på graviditet
  • kopi av fødselsattest

Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo senest innen 6 måneder etter at du har født.

 

Her finner du nyttig informasjon om å sende digitalt skjema.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert torsdag 23. januar 2020