Helsekort for gravide

Når du er på den første svangerskapskonsultasjonen, fyller legen eller jordmoren din ut et helsekort for gravide. Dette kortet er likt for alle og skal følge deg gjennom hele graviditeten.

Bilde av helsekort for gravide

Hva er helsekort for gravide?

Helsekort for gravide er en pasientjournal på papir og et bindeledd mellom deg, lege, jordmor og sykehus. Slik får alle den samme informasjonen om deg og ditt barns helse, og hvilke særskilte behov dere eventuelt har. Du bestemmer selv hvilke opplysninger du vil gi.

Du som gravid må ta med deg kortet til alle konsultasjoner og undersøkelser hos fastlege, jordmor, sykehus og andre helsetjenester du er i kontakt med i svangerskapet ditt. Du må også ta med kortet på fødeavdelingen når du skal dit.

Gi beskjed til lege eller jordmor dersom du har mistet helsekortet. Hvis du glemmer det til en kontroll, er det viktig at dere noterer ned og fører inn registreringer og opplysninger i kortet senere.

Dette skal fylles inn i helsekortet

Informasjonen som noteres på helsekortet skal være av betydning for graviditeten din og fødselen. Det som fylles inn, er informasjon om:

Mor og far/medmor

 • adresse
 • sivilstatus
 • utdanning
 • yrke
 • arbeidssted
 • nasjonalitet
 • språk
 • navn og telefonnummer til fastlege og jordmor

Hvis du ikke er gift med barnets biologiske far, skal det krysses av om farskapserklæring er utfylt i svangerskapet.

Historikk

 • alle tidligere graviditeter
 • fødsler
 • spontane aborter
 • tidligere eller nåværende sykdommer som kan ha betydning for deg og/eller barnet.

Du kan også bli spurt om din mors og/eller søsters fødsel, fordi dette kan være genetisk betinget.

Sykdommer som må følges ekstra opp, som

 • diabetes
 • epilepsi
 • stoffskiftesykdommer

Sykdommer som helsetjenesten er interessert i å få kartlagt, deriblant

 • hjerte- og karsykdommer
 • nyresykdommer
 • astma og allergier
 • gynekologiske sykdommer
 • medfødt hoftefeil
 • blodpropp (trombose)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • psykisk sykdom

Legemidler

Informasjon om du

 • bruker reseptfrie og reseptbelagte legemidler
 • har legemiddelallergier

Dine levevaner

Informasjon om dine levevaner

 • kosthold og kosttilskudd
 • fysisk aktivitet
 • arbeidsforhold
 • bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler

Når du blir spurt om antall sigaretter, er dette for å avgjøre hvor stor risiko dette utgjør for deg og barnet.

Termin

Rutineundersøkelser og eventuelt behov for andre prøver

Det vil bli tatt ulike rutineundersøkelser og prøver under svangerskapet ditt.

Målinger av mor

Målinger av fosteret

 • hjerteslag (fosterlyd)
 • bevegelser
 • hvordan fosteret ligger

Konsultasjoner

Alle undersøkelser du er på i løpet av svangerskapet skal føres opp, slik at jordmor og andre vet hva slags behandling du har fått. Det skal også noteres om du har fått ammeveiledning og eventuelt har deltatt på fødsels-/foreldreforberedende kurs.

Fødested og helsestasjon

Jordmor og fastlegen hjelper deg med å velge hvor du skal føde, og fyller fødested inn i helsekortet. Hvis du har behov for følgetjeneste, skal dette noteres. Helsestasjonen, der du skal få oppfølging etter at du har født, noteres også.

Trenger du mer oppfølging?

Har du behov for ekstra oppfølging, er det svært viktig at jordmor eller lege får informasjon om dette.

Dette kan være informasjon om sosiale forhold, som at du eller far/medmor

 • er arbeidsledighet
 • har behov for økonomisk støtte
 • har språkvansker

eller fysiske/psykiske forhold, som

 • sykdom, helseplager
 • funksjonshemming
 • erfaring med vold og/eller tidligere overgrep
 • traumatiske erfaringer fra helsetjenesten, tidligere graviditeter eller fødsel

Hva betyr forkortelsene?

​Listen under forklarer hva noen av begrepene i helsekortet betyr, men dette er ikke noe du som gravid må kunne eller forstå. Spør jordmor eller lege hvis du er usikker på noe.

 
Begrep Betydning
AB0 Blodtypen din noteres: A, B, AB eller O.
​ABU ​Asymptomatisk bakteriuri, refererer til nivåer av bakterier i blære og urin.
​​P/Alb Protein/albumin (eggehvite) i urin.
BT ​Blodtrykk.
​Ex. u. ​Svangerskap utenfor livmoren.
​Ferritin ​Blodprøve som forteller om jernnivået ditt.
Fl/min.​ ​Fosterlyd (fosterets hjerteslag) pr. minutt.
​Leie ​Hvordan fosteret ligger. H/S/T/F/B er ulike koder for normalt leie, seteleie, tverrleie (om fosteret ligger på tvers) og om hodet har festet seg.
Glukosebelastning Prøve som viser hvordan kroppen din håndterer inntak av en bestemt mengde sukker (glukose).
​Hb ​Hemoglobinmengde (blodprosent, prøve på evt. anemi).
​HIV Prøvesvar fra ​HIV-test.
​Legemiddel - ​Ingen faste legemidler.
​Legemiddel + Bruk av ledemidler, inkludert jern, vitaminer og folat.
​MRSA ​Resistente bakterier kalt Meticillin Resistente Staphylococcus Aureus.
​RH-D Blodtypen din eller fosterets kan være Rh-positiv eller Rh-negativ.
​Syfilis ​​Syfilisprøve. Her settes datoen den ble tatt og prøvesvaret.
​​Symfyse-fundusmål ​Antatt avstand fra øvre del av bekkenbenet til toppen av livmoren. Angis i centimeter og noteres i diagrammet.​
​Termin ​Antatt dato for fødsel, en for mensentermin og en for ultralydtermin. Korrigert termin skal være ultralydtermin.
Uke​ Hvor langt på vei du er. Angis i fullgått uke + dager.
​Ødem ​Vannansamlinger i kroppen, for eksempel i bena.
​+ ​Spor funnet.
​- ​Ingen funn.

Mer hos Helsedirektoratet

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Helsekort for gravide. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 7. mars 2022 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/helsekort-for-gravide/

Sist oppdatert mandag 7. mars 2022