Arbeidstaker på skip

Du som er norsk statsborger eller statsborger i et annet EU/EØS-land og er arbeidstaker på norsk skip i utenriksfart, har rett til helsetjenester ved opphold i utlandet. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 5.

Mann ved siden av skip prater i mobil