Oversikt over helsehjelp i andre EU/EØS-land

Ønsker du å motta helsehjelp i et annet EU/EØS-land? Her er en oversikt som viser hva slags helsehjelp du kan søke om å få refundert utgiftene til.

Leger på operasjonssalen

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Oversikt over helsehjelp i andre EU/EØS-land. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. januar 2024 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/oversikt-over-helsehjelp/

Sist oppdatert torsdag 18. januar 2024