Oversikt over helsehjelp

Her er en oversikt som viser hvilken helsehjelp du kan søke om å få refundert utgiftene til dersom du velger å motta helsehjelp i et annet EU/EØS-land.

Leger på operasjonssalen

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 15. januar 2021