Om Dokumenter

Du kan velge å lagre dokumenter fra helsetjenesten på Helsenorge. Ingen andre enn deg selv og de du gir fullmakt vil kunne se dokumenter du har lagret.

I denne tjenesten vises dine dokumenter som er lagret på Helsenorge.

Dette kan for eksempel være journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din.

Meldinger til og fra helsetjenesten vises ikke her. Disse vises kun som vedlegg i selve meldingen.

Dokumenter som ligger lagret på Helsenorge vil ikke oppdateres dersom helsepersonell oppdaterer dem i sine systemer. Husk derfor på at et dokument du har valgt å lagre på Helsenorge ikke nødvendigvis er den sist oppdaterte versjonen.

Tilgang

Det er bare du og de du gir fullmakt til som har tilgang til dokumenter som er lagret på Helsenorge. Man må også være logget inn for å kunne hente dem fram og se dem.

Sletting

Du kan slette dokumenter fra denne tjenesten, men da slettes kun versjonen som ligger på Helsenorge. Din behandler kan fremdeles ha lagret en versjon av dokumentet hos seg.

Les mer om personvern for tjenestene på Helsenorge.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert onsdag 20. januar 2021