Eigendelar for helsetenester

Finn ut kor mykje du skal betale i eigendelar for behandling og andre helsetenester før du får frikort for helsetenester.

​Eigendelar er betaling som inngår i oppteninga til frikort for helsetenester. Du kan lese meir om frikort på denne sida: Frikort for helsetenester.

I enkelte tilfelle må du betale for forbruksmateriell eller liknande som ikkje tel med i oppteninga til frikort. 

Frikort for helsetenester Behandling

Eigendelar frå

 • lege
 • psykolog
 • poliklinikk (sjukehus)
 • røntgeninstitutt
 • pasientreiser
 • medisinar, næringsmiddel og medisinsk utstyr på blå resept

 

 • undersøking og behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannbehandling
 • opphald ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2024: 3165 kroner 

 

Eigendelar hos behandlarar

Eigendelar hos lege, psykolog, poliklinikk (sjukehus), laboratorium og røntgeninstitutt, fysioterapeut, tannlege (enkelte former for tannbehandling), enkelte opphald ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssjukehus/Rikshospitalet, samt eigendelar til medisinar, næringsmiddel og medisinsk utstyr på blå resept tel med i oppteninga til frikort for helsetenester.

Eigendelar hos fysioterapeut

Eigendel Kroner
For undersøking inntil 30 minutt (også hos manuellterapeut og andre spesialistar) 192 kroner
Inntil 20 minutt behandling hos fysioterapeut 139 kroner
Deretter per påbyrja 10 minutt 43 kroner
Inntil 20 minutt behandling hos manuellterapeut Deretter per påbyrja 10 minutt ​182 kroner 66 kroner
​Inntil 20 minutt behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi Deretter per påbyrja 10 minutt ​136 kroner 44 kroner
30 minutt gruppebehandling 61 kroner
​60 minutt gruppebehandling ​105 kroner
​90 minutt gruppebehandling ​151 kroner
Eigendelen heng saman med behandlingsforma.  

Les meir på sida om eigendelar hos fysioterapeut.

Eigendelar hos lege

Lege Eigendel dagtid Eigendel kveldstid
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege 170 kroner 266 kroner
Konsultasjon/e-konsultasjon hos legevakt  170 288
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin 224 kroner 320 kroner
Konsultasjon/e-konsultasjon på legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 224 kroner 342 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt 230 kroner 368 kroner
Sjukebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 269 kroner 407 kroner
Konsultasjon hos/eller sjukebesøk frå spesialist 375 kroner  
Laboratorieprøver 61 kroner  
Røntgen  275 kroner  
Enkel pasientkontakt ved personlig fremmøte eller bud, eller som resulterer i utskriving av sjukemelding eller tilvising til spesialist ​61 kroner 59 kroner

Les meir på sida om eigendelar hos lege.

Eigendelar på sjukehus/poliklinikk

 Eigendelstakstar på poliklinikk Sats
Undersøking, behandling, kontroll på poliklinikk av spesialist (Taksten gjeld og for telefon- og videokonsultasjonar) 386 kroner
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøking 275 kroner

Les meir på sida om eigendelar på sjukehus/poliklinikk.

Eigendelar hos psykolog

Psykolog Eigendel
Ordinær eigendel (1/2 eller 1 time) 386 kroner
Sesjon 1,5 time 579 kroner
Sesjon 2 timer 772 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​965 kroner
Sesjon 3 timer 1158 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 386 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 579 kroner

Les meir på sida «Eigendelar hos psykolog».

Eigendel hos tannlege

Det er berre to behandlingsformer hos tannlege der eigendelane inngår i oppteninga til frikort:

 • Sjukdommar og misdanningar (anomaliar) i munn og kjeve

 • Behandling av enkelte former for tannkjøtsjukdommar (marginal periodontitt og periimplantitt)

Tannlegar og tannpleiarar er ikkje bundne av dei fastsette refusjonstakstane, og bestemmer sjølv prisane sine. Du må derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleiaren krev og beløpet folketrygda dekkjer, sjølv om du har frikort. Les meir på sida «Kven betaler tannlegerekninga di?».

Eigendelar ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar

Opphald ved rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonar Eigendel
Opphald i rehabiliteringsinstitusjon, per dag eller døgn 163 kroner

Eigendelar ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssjukehus/Rikshospitalet

Opphald ved behandlingsreiser til utlandet Eigendel
Opphald ved behandlingsreiser til utlandet, per døgn 137 kroner

Eigendelar for pasientreiser

Viss du ikkje har frikort for helsetenester må du betale ein eigendel for kvar enkelt pasientreise. Du må betale eigendel for kvar veg.

Les meir på Pasientreiser si side om eigendelar og satsar.

Har du reiseutgifter til anna behandling? Les meir på sida «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og nokre rekreasjonsopphald». Desse utgiftene tel ikkje med i oppteninga til frikort for helsetenester.

Content provided by Helfo

Helfo. Eigendelar for helsetenester. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Monday, January 1, 2024 [retrieved Saturday, March 2, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/payment-for-health-services/egenandeler-for-helsetjenester/

Last updated Monday, January 1, 2024