Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden din.

Depresjon i ulike livsfaser

Mental Health

116 123

Mental Health's telephone and online service is for everyone who needs someone to talk to or write to.

24-hour service.

Norsk forening for kognitiv terapi

Oversikt over tilbud innen psykisk helse.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

22 49 19 22

Monday-Friday from 10:00 to 15:00

Tuesday from 10:00 to 19:00

Rådgivningstelefon for pårørende.