Barseltiden – oppfølging etter hjemkomst

Barseltiden er perioden fra barnet er født til omtrent seks uker etter fødselen. Foreldre og barn har krav på oppfølging etter fødselen.

Bilde av en baby på skulderen til sin mor

Oppfølgingen i barseltiden vil som regel avhenge av

  • hvor raskt ammingen kommer i gang
  • hvor raskt barnet går opp i vekt
  • inngrep og komplikasjoner i forbindelse med fødsel, som kan forlenge barseloppholdet og kreve ekstra oppfølging

Oppfølgingen etter hjemkomst

Når dere forlater sykehuset, skal dere ha en avtale om oppfølging. Sykehuset har ansvar for å gi beskjed til helsestasjonen, fastlegen og jordmortjenesten om at mor og barn reiser hjem. Da dette kan ta noen dager, er det en fordel å kontakte helsestasjonen og melde fra om hjemkomst.

Hvis du har behov for oppfølging før avtalt tid for hjemmebesøk, ta direkte kontakt med helsestasjonen i din kommune eller til sykehuset hvor du fødte.

Du som har fått barn, bør få et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du får besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen.

Helsestasjonen gir også tilbud om oppfølging av barnet for å forebygge sykdom. Dette skal skje etter et fast program.

Foreldre og barns rettigheter

Som brukere av helsetjenesten skal deres ønsker og beslutninger møtes med respekt og forståelse. Dere har krav på å bli behandlet med verdighet, omtanke og vennlighet.

Mor og barn regnes her som pasienter, mens barnets far eller mors partner regnes som pårørende.

Konkret informasjon skal tilpasses deres behov og kunnskaper. Ved språkproblemer skal helsetjenesten benytte kvalifiserte tolker. Både tolker og helsepersonell har taushetsplikt.

Informasjonen skal være tilstrekkelig til at dere som foreldre er i stand til å ta beslutninger om forhold som angår helsen til barnet og mor etter fødselen.

Be om hjelp, og still spørsmål

​Den viktigste informasjonen som helsepersonell mottar om mor, barn og familien, er de opplysningene dere gir selv. For å gi riktig hjelp og behandling er det viktig at dere stiller helsepersonellet spørsmål dersom dere er usikre. Før en samtale kan dere notere ned spørsmål som dere ønsker å stille.

Informasjon kan gis på flere måter, for eksempel skriftlig, én til én eller som undervisning i grupper.

Video om barselstiden

Foreldresupport

Døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 29. oktober 2019