Etter fødsel

Barseltiden er de første seks ukene etter fødselen.

Den første tiden

Barseltiden – de første dagene

Barseltiden – den første tiden hjemme

Se Medisinsk fødselsregister (MFR)

Dette registeret omfatter alle fødsler i Norge, og inneholder opplysninger om svangerskap, fødsel og sykdommer eller komplikasjoner hos mor og barn.

Foreldresupport

Døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.