Duftpinner og romduft

Noen dråper med duftolje er ikke nok til å gi akutt forgiftning, selv om de kan inneholde giftige kjemikalier. Mangelfull merking kan gjøre det vanskelig å finne ut av hva produktet inneholder. Denne usikkerheten kan føre til behov for legeoppfølging.

Glassflaske med duftoljer og duftpinner på et bord. Rosa lilje ligger på bordflaten.

Produkter med duftpinner kan være fristende for barn å smake på. Noen ganger fører uhell med duftoljer til sykehusinnleggelse. Giftinformasjonen oppfordrer til å holde produktene utenfor barns rekkevidde.

Hva inneholder duftoljer? 

Innholdet i duftoljer kan variere med ulike løsemidler som glykoler og etanol, og duftekstrakter fra syntetiske eller eteriske oljer. Duftoljer er ment for å gi duft til omgivelsene. Ofte brukes pinner for å spre duften bedre. 

Innholdsstoffene som står oppført på emballasje er ikke utfyllendende for hele innholdet. Det er ikke nok å lese på etikken for å finne ut om produktet er farlig ved svelging.

Må jeg kontakte lege? 

 • Å suge på pinnene er ikke farlig. Det samme gjelder dersom barnet har slikket i seg noen dråper. Mengden duftolje er ikke stor nok til å gi akutt forgiftning, selv der innholdsstoffene er ukjent. Innholdsstoffene kan irritere slimhinnene i munn og mage. Dette kan føre til lette og forbigående symptomer som kvalme, oppkast eller diaré. Legeoppfølging er ikke nødvendig. 
 • Ved å drikke fra beholderen kan barnet få i seg større mengder. Faren for akutt forgiftning øker. Giftinformasjonen må da vurdere sammensetningen av det enkelte produkt. Hva slags innholdsstoffer og hvor mye barnet har fått i seg, avgjør om barnet trenger legeoppfølging. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Utfordring med vurdering av duftoljer 

Duftoljer kommer ofte med mangelfull eller manglende oversikt over hva de inneholder. Giftinformasjonen har oversikt over enkelte produkter, men langt fra alle. Mange produsenter endrer sammensetning noe fra produksjon til produksjon. Usikkerheten rundt innholdsstoffer kan derfor føre til at barnet må følges opp på sykehus for sikkerhets skyld. 

Behandling ved uhell med duftoljer 

Ved svelging:

Smakt på pinnen/slikket i seg få dråper:  

 • Gi drikke og se an hjemme. Lette og forbigående magesymptomer kan forekomme.
 • Kontakt lege ved kraftige eller langvarige symptomer. 

Drukket fra beholder:  

 • Gi drikke. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering. 
 • Sykehusoppfølging kan bli nødvendig.

Ved søl på hud: 

 • Skyll og vask hud med såpe og vann. 
 • Fjern tilsølte klær.
 • Ved allergisk reaksjon, kontakt lege for vurdering.

Ved søl i øyet: 

 • Fjern eventuelle kontaktlinser.
 • Skyll øyet med rennende vann i 5-15 minutter.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Duftpinner og romduft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 4. oktober 2023 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/duftpinner-og-romduft/

Sist oppdatert onsdag 4. oktober 2023