Passiv røyking og helseskader

Passiv røyking er å puste inn luft med tobakksrøyk. Den inneholder stoffer som kan skade helsa. Passiv røyking er spesielt skadelig for barn.

Barn i bilsete

Mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig. Derfor er det spesielt viktig at de som røyker er påpasselige når de røyker i nærheten av andre. Selv små mengder tobakksrøyk kan skade helsen, og det er ingen trygg nedre grense.

Helserisiko ved passiv røyking

For hver sigarett som tennes, siver det tobakksrøyk ut i lufta. Både den røyken som blir pustet ut, og den som kommer fra selve sigaretten er helseskadelig.

Alle som puster inn tobakksrøyk har økt risiko for å utvikle flere av de samme sykdommene som dem som røyker, inkludert kreft og hjerte- og karsykdommer.

Luftveissykdommer

Tobakksrøyk irriterer slimhinnene i luftveiene, og kan gi luftveisplager. Hoste, sår hals og tung pust er blant de vanligste symptomene. Personer med astma får i tillegg økt risiko for astmaanfall hvis de utsettes for tobakksrøyk.

Hjerte- og karsykdommer

Passiv røyking øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer med 25–30 prosent. Ikke-røykere som puster inn tobakksrøyk har økt risiko for hjerteinfarkt. Personer med eksisterende hjertelidelser er spesielt utsatt.

På grunn av redusert oksygentransport i blodet, øker risikoen for hjertekramper hos hjertesyke. Det er i tillegg vist at tobakksrøyk i omgivelsene kan redusere yteevnen ved fysisk aktivitet i vesentlig grad hos personer med forsnevringer i årene til hjertet.

Lungekreft

Tobakksrøyk inneholder mange stoffer som kan være kreftfremkallende, i tillegg til en lang rekke potensielt kreftfremkallende forbindelser. Det gjør at de som utsettes for passiv røyking også får en forhøyet risiko for kreft, spesielt personer som blir eksponert for tobakksrøyk daglig.

Studier viser at de som utsettes for passiv røyking har 20–30 prosent høyere risiko for lungekreft.

Passiv røyking gir helserisiko for barn

Passiv røyking er spesielt skadelig for barn, siden kroppen fortsatt er under utvikling. Det kan føre til både kortvarige og langvarige helseeffekter. Noen av de vanligste kortvarige effektene er mindre alvorlige symptomer som hoste, irriterte øyne og tung pust.

Astma

Barn som utsettes for passiv røyking utvikler oftere astma enn andre barn. De får i tillegg hyppigere og sterkere astmaanfall og blir oftere innlagt på sykehus.

Luftveissykdommer

Barn er spesielt utsatt for luftveisinfeksjoner ved passiv røyking, siden luftveiene deres ikke er ferdig utviklet og tobakksrøyk gjør slimhinnene i luftveiene med mottakelige for infeksjoner. Barn som vokser opp i et røykfylt miljø har derfor betydelig økt risiko for akutte luftveisinfeksjoner som bronkitt , bronkiolitt og lungebetennelse. Langvarig passiv røyking øker også risikoen for kroniske luftveissymptomer.

Ørebetennelse

Barn som er utsatt for tobakksrøyk over tid, har betydelig økt risiko for mellomørebetennelse.

Krybbedød

Spedbarn som har vært utsatt for passiv røyking i mors liv eller etter fødselen, har større risiko for krybbedød. Risikoen er der også når mor ikke røykte selv som gravid, men ble utsatt for passiv røyking.

Slik beskytter du barn mot passiv røyking

Barn har lovbestemt rett til et røykfritt miljø. Det er den som er ansvarlig for barn som skal sørge for at denne retten blir oppfylt.

Røyk utendørs

Gjør det til en vane å gå utendørs hvis du skal røyke. Da utsetter du ingen i hjemmet for passiv røyking. Tobakksrøyk kan henge igjen i lufta lenge etter at sigaretten er slokket, selv om du ikke kan lukte eller se den.

La bilen være røykfri

Fordi bilen er et lite rom, så oppstår det svært høye konsentrasjoner av helseskadelige stoffer når du røyker, selv om du forsøker å røyke mest mulig ut av vinduet.

Ikke røyk hvis du er gravid

Røykfrihet øker sjansen for et ukomplisert svangerskap og gir barnet bedre vekst- og utviklingsmuligheter. I tillegg er det bra for din egen helse. Det meste av det du puster inn når raskt fram til fosteret via morkaken og kan gi alvorlige følger for barnets helse.

Ikke røyk når du ammer

Det er best for deg og barnet ditt at du ikke røyker eller snuser når du ammer, men morsmelk er av stor betydning fordi det beskytter mot infeksjoner og er bra for barnets helse. Du bør derfor fortsette å amme selv om du røyker. Røyk så lite du greier, og vent med røykingen til rett etter ammingen. Da vil det være mindre nikotin i morsmelken.

Tredjehåndsrøyking

Partikler og stoffer i tobakksrøyk fester seg til overflater i rom der det har vært røykt. Disse stoffene kan virvles opp og havne i innelufta igjen. Å puste inn slike stoffer kalles tredjehåndsrøyking. Det er vanskelig å vurdere nøyaktig, men helserisikoen anses å være svært liten.

Andre nettsteder