Amming

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet ditt. Det er bra for barnet å få morsmelk hele det første året. All amming – også delamming – er gunstig for både deg som ammer og for barnet ditt.

Kvinne som ammer et barn

Foreldresupport

Døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.