Henvisninger

Her kan du se status og annen informasjon for henvisninger til sykehus eller spesialist.

Du kan blant annet se status på dine henvisninger, hvem som har henvist deg og kontaktinformasjon til sykehuset der henvisningen er sendt.

Foreløpig ser du kun henvisninger til sykehus i

  • Helse Vest
  • Helse Nord
  • Helse Sør-Øst

Få mer informasjon om hvordan henvisninger fungerer, og hvilke sykehus du kan se henvisninger fra.