Henvisninger

Hvis du er pasient i Helse Vest eller Helse Nord kan du se henvisninger til sykehus eller spesialist.

Om tjenesten

Du kan se status på dine henvisninger, for eksempel om henvisningen din er vurdert eller om du er tildelt time. Henvisningen vil også inneholde mer detaljert informasjon, som hvem som har henvist deg og kontaktinformasjon til sykehuset der henvisningen er sendt.

Tabellen som viser henvisningene dine er delt i to faner:

  1. Aktive henvisninger
  2. Avsluttede henvisninger

For Helse Vest vil du også kunne se hvilke timeavtaler som er tilknyttet hver enkelt henvisning.

Les mer informasjon om Henvisninger på helsenorge.no.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for.

Henvisningsbrev for barn under 12 år vil først vises i pasientjournal for Helse Nord 10 dager etter at det er sendt, selv om henvisningens status vil vises i Henvisninger fra første dag.

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Du kan se framtidige timeavtaler med helsetjenesten samlet i en liste.

Timeavtaler
Illustrasjonstegning av kalender

Dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.

Helsekontakter
Illustrasjonstegning av helsekontakter

Fant du det du lette etter?