Henvisninger

Her kan du se status og annen informasjon for henvisninger til sykehus eller spesialist.

Om tjenesten

Du kan se status på dine henvisninger, for eksempel om henvisningen din er vurdert eller om du er tildelt time. Henvisningen vil også inneholde mer detaljert informasjon, som hvem som har henvist deg og kontaktinformasjon til sykehuset der henvisningen er sendt.

Tabellen som viser henvisningene dine er delt i to faner:

  1. Aktive henvisninger
  2. Avsluttede henvisninger

For Helse Vest vil du også kunne se hvilke timeavtaler som er tilknyttet hver enkelt henvisning.

Les mer informasjon om Henvisninger på helsenorge.no.

Mer om tjenesten

Fant du det du lette etter?