Henvisninger

Her kan du se status og annen informasjon for henvisninger til sykehus eller spesialist.

Du kan blant annet se status på dine henvisninger, hvem som har henvist deg og kontaktinformasjon til sykehuset der henvisningen er sendt.

Foreløpig ser du kun henvisninger til sykehus i

  • Helse Vest
  • Helse Nord
  • Helse Sør-Øst: Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus

De andre sykehusene i Helse Sør-Øst skal etter planen vise henvisninger fra høsten 2021.

Få mer informasjon om hvordan henvisninger fungerer, og hvilke sykehus du kan se henvisninger fra.

Mer om tjenesten

Fant du det du lette etter?