Om Henvisninger

Status på henvisningene dine til sykehus eller spesialist. Foreløpig vises kun henvisninger til sykehus i Helse Vest og Helse Nord.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Hva vil du se i denne tjenesten?

Du vil se status på dine henvisninger, for eksempel om henvisningen din er vurdert eller om du er tildelt time. Henvisningen vil også inneholde mer detaljert informasjon, som hvem som har henvist deg og kontaktinformasjon til sykehuset der henvisningen er sendt.

Tabellen som viser henvisningene dine er delt i to faner:

  • Aktive henvisninger
  • Avsluttede henvisninger

For Helse Vest vil du også kunne se hvilke timeavtaler som er tilknyttet hver enkelt henvisning.

På sikt vil også henvisninger til spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner bli tilgjengelig.

Helse Nord: Barn under 12 år

Henvisningsbrev for barn under 12 år vil først vises i pasientjournal for Helse Nord 10 dager etter at det er sendt, selv om henvisningens status vil vises i Henvisninger fra første dag.

Kontaktinformasjon

​Hvis du har spørsmål om henvisningen din, må du kontakte sykehuset direkte.

Her finner du en oppdatert liste over hvilke sykehus som bruker denne tjenesten, og hvordan du kan kontakte dem.