Om Henvisninger

Her får du informasjon om hvordan tjenesten Henvisninger fungerer, og hvilke sykehus du kan se henvisninger fra.

Kontaktinformasjon

​Hvis du har spørsmål om henvisningen din, må du kontakte sykehuset direkte.

Her finner du en oppdatert liste over hvilke sykehus som bruker denne tjenesten, og hvordan du kan kontakte dem.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Henvisninger. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert onsdag 14. april 2021 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/henvisninger/om/

Sist oppdatert onsdag 14. april 2021