Konsultasjon når barnet er 3 måneder

Hva er en 3-månederskontroll?

Når barnet ditt er 3 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. 

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Aktuelle temaer på 3-månederskontrollen

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde blir målt. Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, blikkontakt, språk og bevegelser. Barnet blir observert og undersøkt uten klær. 

Vaksiner

Første dose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Vaksinen blir gitt med sprøyte.

Første dose av pneumokokk-vaksinen. Vaksinen blir gitt med sprøyte.

Andre dose av vaksine mot rotavirus. Vaksinen blir gitt i munnen og smaker søtt.

Forberedelse

Helsestasjonen er opptatt av hvordan du og barnet ditt har det. Om du har noen spørsmål eller noe du ønsker å fortelle, kan du ta dette opp i konsultasjonen. Skriv gjerne ned hva du lurer på.

Du har rett på tolk om du har behov for det.

Begge foreldre oppfordres til å delta.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert mandag 28. august 2023