3-månederskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 3 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Det gjøres en observasjon av barnets blikkontakt, bevegelser og utvikling.

Vaksiner

Barnet får tilbud om: