Konsultasjon når barnet er 4 uker

Hva er en 4-ukerskontroll?

Når barnet ditt er 4 uker gammelt, får du tilbud om gruppekonsultasjon på helsestasjonen. Konsultasjonen består av en samtale med helsesykepleier, hvor foreldre med babyer på samme alder deltar. Du vil bli spurt om det er temaer du har behov for å ta opp. 

Om du ikke ønsker å delta i gruppekonsultasjon, kan du be om å få en individuell konsultasjon.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier
  • eventuelt fysioterapeut

Temaer på 4-ukerskontrollen

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets generelle utvikling blir undersøkt, og vekt og hodeomkrets blir målt. Barnet blir observert og undersøkt uten klær.  

Forberedelse

Det er fint om du tenker gjennom på forhånd hva du ønsker å ta opp. Skriv gjerne ned hva du lurer på. Du har rett på tolk om du har behov for det. Begge foreldre oppfordres til å delta. 

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 4 uker . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/4-ukerskontroll/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023