4-ukerskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 4 uker gammelt, får dere tilbud om gruppekonsultasjon på helsestasjonen. Konsultasjonen består av samtale med foreldre med babyer på samme alder, helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut. Du vil bli spurt om det er tema du har behov for å ta opp.

Om du ikke ønsker å delta i gruppekonsultasjon, kan du be om å få en individuell konsultasjon i stedet.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier
  • fysioterapeut

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets vekt og hodeomkrets måles ved behov.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020