Fireårskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er fire år, får dere tilbud om individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets vekt og høyde måles. Det gjøres en observasjon av barnets helse og allmenntilstand, syn, hørsel og bevegelsesutvikling (fin- og grovmotorikk).

Forberedelser

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.

Det er fint om dere kan forberede barnet på hva som skal skje på konsultasjonen.

  • Barnet veies avkledd, eventuelt med truse og trøye, for å få et mest nøyaktig resultat.
  • Synet blir sjekket. Barnet ser med ett øye om gangen og det andre tildekkes. Barnet skal se på en tavle med figurer på.
  • Hørselen sjekkes. Barnet får på seg hodetelefoner. Når barnet hører en lyd, gir barnet et signal.