Fireårskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er fire år, får dere tilbud om individuell konsultasjon med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier vil ta opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets vekt og høyde måles. Det gjøres en observasjon av barnets helse og allmenntilstand, syn, hørsel og bevegelsesutvikling (fin- og grovmotorikk).

Forberedelser

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.