Konsultasjon når barnet er 4 år

Hva er en 4-årskontroll?

Når barnet ditt er 4 år, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer på 4-årskontrollen

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets vekt og lengde blir målt. Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, språk, kontakt og bevegelser.  

Det blir gjennomført syn- og hørselstest. Barnet blir observert og undersøkt uten klær, eventuelt med truse og/eller trøye.

Forberedelse

Helsestasjonen er opptatt av hvordan du og barnet ditt har det. Om du har noen spørsmål eller noe du ønsker å fortelle, kan du ta dette opp i konsultasjonen. Skriv gjerne ned hva du lurer på. Det er fint om du forteller barnet hva som skal skje på helsestasjonen før konsultasjonen.  

Du har rett på tolk om du har behov for det.  

Begge foreldre oppfordres til å delta.  

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 4 år. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/firearskontroll/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023